Fick 400 volt i eluttaget: ”Ingen drar längre åt de där skruvarna”

2021-03-04 13:57  
Tomas Åberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket. Foto: TT och Elsäkerhetsverket

Att plötsligt få 400 volt i eluttaget därhemma leder till förstörda vitvaror och ökad brandrisk. Varför detta kan uppstå varierar dock – från felkoppling i transformatorstationer till avsaknad av manuell avläsning av elmätarna.

I mitten av februari fick 29 av Härjeåns Näts elabonnenter i Ånge i Medelpad plötsligt 400 volt i sina eluttag i stället för normala 230 volt. Resultatet blev att bland annat elektronik och värmepumpar gick sönder.

Förklaringen håller på att utredas – men enligt Maria Köhler, marknadskommunikatör på Härjeåns Nät, beror det på den mänskliga faktorn. I praktiken innebär att det sannolikt handlar om en felkoppling. Det säger Tomas Åberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket, som håller i utredningen från myndighetens sida.

– I Ånge drabbades närmare 30 villor av ett fel i eldistributionsnätet och det hela har nu blivit ett försäkringsärende mellan abonnenterna och nätbolaget, säger Tomas Åberg.

Matar alltid ut 400 volt till abonnenterna

Ett elnätbolag matar normalt alltid ut systemspänningen 400 volt mellan fasledarna till sina abonnenter samt 230 volt mellan fasledare och neutralledare. Om misstag sker vid utbyte av en distributionstransformator så att en fasledare och neutralledaren förväxlas kan fasspänning uppstå i neutralledaren vilket i sin tur kan medföra att anslutna abonnenter får upp till 400 volt i sina eluttag. Detta scenario är en av de teorier som Elsäkerhetsverket har vid utredningen av tillbudet i Ånge.

Att elabonnenter plötsligt får 400 volt i sina eluttag är visserligen ovanligt men på senare år verkar detta hända allt oftare – men då har det oftast helt andra orsaker än i Ångefallet.

Läs mer: Pionjärerna låter bilen ge el tillbaka till huset

– Begreppet ”tappad nolla” är ett känt uttryck i eldistributionsbranschen. I framför allt äldre fastigheter förekommer det att anslutningsplinten för den inkommande gemensamma skydds- och neutralledaren (PEN) i mätarplatsen förlorat trycket runt ledaren på grund av att ledaren mjuknar och tappar formen med åren. Det förekommer också att delbara PEN-plintar finns kvar i äldre anläggningar och där räcker det med att den sammanhållande skruven tappar trycket för att problem ska uppstå. Sedan ungefär 30 år tillbaka har dock elnätbolagen successivt försökt att bygga bort dessa, säger Tomas Åberg.

Flytande nolla orsakar konstiga fenomen

En lossnad eller glappande PEN-ledare kan medföra mycket skador i den anslutna fastighetens elanläggning och att elektronik och köksapparater går sönder. Detta kan också orsaka konstiga fenomen såsom att ljuset blinkar intensivt och blir ibland svagare och stundtals betydligt starkare än normalt.

Spänningsnivåerna varierar i dessa lägen i vanliga eluttag på både långt under och långt över normala 230 volt. Det beror på den uteblivna neutralledaren som kommer från den punkt i transformatorns lågspänningslindning som sammanbinder de tre faslindningarna och som därför utgör en referens.

Denna nollpunkt i systemet krävs för att anslutna objekt ska erhålla önskade 230 volt mellan fas och neutral och om referensen saknas så uppstår ”flytande nollpunkt” vilket ger dessa kraftigt oönskade effekter. 

Läs mer: Flytande nolla kan ge farlig spänning

Metallen i ledningar som ansluts blir alltså mjukare med tiden och om ingen drar åt skruvarna i anslutningsplinten eller i den delbara neutralplinten så finns risk för glapp eller att de till slut lossnar. Då kan ovälkomna fenomenen med ofrivilliga spänningshöjningar uppstå, och Tomas Åberg har en hypotes till den bakomliggande anledningen.

– Förr i tiden läste elnätbolagen och deras erfarna tekniker själva av elmätarna och då fanns det yrkesfolk ute som sannolikt passade på att dra åt en och annan skruv i samband med avläsningen. Nuförtiden sker all avläsning automatiskt och det betyder att ingen längre är ute och drar åt de där skruvarna ett extra varv, säger han.

Nya funktionskrav kräver nya mätare

För 10-15 år sedan gjordes ett stort byte av många elmätare i Sverige och i samband med detta byte så byggdes den delbara neutralplinten oftast bort, vilket har minskat riskerna och skadorna. Fortfarande finns dock en del äldre delbara neutralplintar kvar men sannolikt kommer de flesta att försvinna i samband med det nya utbytet av elmätare som är planerat och har påbörjats på vissa håll i landet.

Fram till år 2025 kommer 5,5 miljoner elmätare att bytas i Sverige på grund av nya funktionskrav såsom kundgränssnitt som stöds av en öppen standard samt möjlighet att på distans få uppgifter om elavbrott.

Läs mer: Nu börjar jättebytet av elmätare

– Tekniken kring mätinsamling har gått framåt och nu är de systemlösningar som monterades in för drygt tio år sedan redan hopplöst omoderna. Förhoppningsvis kommer detta gigantiska mätarbytesprojekt att innebära att kvarvarande osäkra neutralplintar upptäcks och byggs bort så att risken för att få upp till 400 volt i vägguttagen hemma i bostaden minskar och helst upphör helt, säger Tomas Åberg.

Anders Frick

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt