ENERGI

Regeringens energiplan: Massiv kärnkraftsutbyggnad

Kvinna i vita kläder med blont hår framför en blå bakgrund
Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) vid pressträff om regeringens nästa steg för att underlätta för ny kärnkraft.

Sverige ska få ny kärnkraft motsvarande minst två storskaliga reaktorer till 2035, enligt Tidöpartierna.
– Det här kommer att kosta pengar, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Publicerad Uppdaterad

Tidöpartierna är överens om ett nytt tillägg i Tidöavtalet - en färdplan för ny kärnkraft.

Färdplanen slår fast att ny kärnkraft med totalt effekt motsvarande minst två storskaliga reaktorer ska vara på plats senast 2035.

Därtill ska en "massiv" utbyggnad av kärnkraft ske till 2045.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) konstaterar att staten behöver vara med och ta en ekonomisk aktiv roll för att detta ska ske.

– Det finns många risker med den här typen av mycket stora och omfattande investeringar. Här vill den som bygger också vet att risken kan delas av fler, säger Svantesson.

”Kommer kosta”

Regeringen ska därför "skyndsamt" utreda en riskdelnings- och finansieringsmodell som passar för Sverige.

– Det här kommer alltså att kosta pengar. En av de stora nyheterna i dag är att vi säger att vi tar en aktiv roll, säger Svantesson.

Hur det ska gå till ska regeringen återkomma till när det är utrett, enligt finansministern.

– Det är en stor och viktig fråga och får vi inte det här på plats ser vi inte heller att vi kommer att få investeringar på plats, säger hon.

För att klara 2035-målet behöver en första ansökan ha lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten senast under 2025, och myndighetsprövningen måste vara avslutad 2026 för att man ska kunna gå vidare med beställning av nya reaktorer, enligt regeringen.

Inget konkret mål

Vad gäller utbyggnaden till 2045 anges inget konkret mål. Det talas om "exempelvis tio nya storskaliga reaktorer".

– Vi ser framför oss att konventionella reaktorer är mest aktuella i närtid på de befintliga platserna. Samtidigt som olika former av SMR-reaktorer lär dyka upp ute i landet, i närheten av industrikluster med mera, säger Tobias Andersson (SD), näringsutskottets ordförande.

Han hoppas på en "kärnkraftskapplöpning" i Sverige motsvarande den tidigare rymdkapplöpningen, där olika kommuner kommer att konkurrera med varandra om att vara först med att få en egen reaktor på plats.

Busch: ”Som Q i James Bond”

Regeringen har också beslutat om en kärnkraftssamordnare, som ska driva på åtgärder för att färdplanen ska kunna genomföras.

– Den är tänkt att fungera lite som Q fungerar till James Bond, det vill säga kunna komma fram till de nya smarta verktygen som gör det möjligt, att inte rädda världen kanske, men klara den gröna omställningen, säger näringsminister Ebba Busch (KD).

Vem personen blir ska regeringen återkomma till.