Energi

Problemgas kan bli fluoritlins

Kylmediet pfc, som skadar ozonskiktet, kan återvinnas ur skrotade kylskåp och användas för att tillverka fluoritlinser, högkvalitetslinser för kameror.

Publicerad

Fluorit i mycket ren form är ett eftertraktat mineral bland linstillverkare för att få fram högkvalitativa kameraobjektiv med låg kromatisk aberration, vilket ger bästa färgåtergivning och högsta skärpa.

Den fluorit som i dag används i de exklusiva objektiven hämtas i gruvor, och en betydande leverantör är Kina. Mineralen betraktas som strategisk och framtida tillgång är osäker.

Japanska företaget Iwatani Corp experimenterar nu med en metod för att tillverka mycket ren fluorit genom att använda perfluorcarbon, pfc, från skrotade kyl- och frysanläggningar. Pfc är mycket aggressivt mot ozonskiktet.

Genom att bryta ned pfc har man kunnat få fram vätefluorid, som sedan fick reagera med kalcium för att få fram kalciumfluorid, som är den kemiska beteckningen på fluorit.

För att få fram fluorit som är 99,95 procent ren, nödvändigt vid linstillverkning, tillverkade man pellettar av kalciumkarbonat injekterade med vätefluorid. Efter flera års försök har man nu fått fram en metod att producera syntetisk fluorit med en renhet som är högre än naturligt förekommande fluorit.

Nu återstår att få ner priset på den syntetiskt tillverkade mineralen. Företaget söker metoder att framställa vätefluorid ur det skadliga kylmedlet och ska avgöra om tekniken kan bli ett affärsområde nästa budgetår.


Följ Ny Teknik på Facebook!