Energi

OKQ8 vill sälja ren syntetdiesel

OKQ8 vill börja sälja ren biobaserad syntetdiesel, i första hand till tunga fordon. Bränslet minskar koldioxidutsläppen med 50-90 procent. Inom något år kan företaget byta ut hälften av den diesel som säljs i Sverige. Men först ska bränslet testas en gång till.

Publicerad

Bränslet betecknas HVO (hydrotreated vegetable oil) eller BTL (biomass to liquide) och är kemiskt en kopia av vanlig diesel. Under olika produktnamn har 20-30 procent HVO sedan tidigare blandats i så kallad miljödiesel hos olika leverantörer. (Exempelvis talloljediesel som säljs på Preem.) OKQ8 vill nu trappa upp till att sälja 100 procent HVO.

HVO tillverkas av samma råvaror – vegetabiliska oljor och djurfetter – som första generationens biodiesel, så kallade FAME-bränslen (fettsyrametylestrar). Det som skiljer är tillverkningsprocessen, där man med hjälp av väte skapar kolvätekedjor som är identiska med dieselolja.

Det HVO-bränsle som OKQ8 använder tillverkas av finska Neste i ett raffinaderi utanför Borgå. I Finland kallas bränslet NexBTL. OKQ8 blandade redan 2007 in 20 procent i sin miljödiesel, men det försöket fick en ände med förskräckelse. Tekniskt fanns det inga problem, men Neste använde palmolja som råvara, vilket fick miljöaktivister i Sverige att rasa. OKQ8 tvingades stoppa försäljningen.

Numera är råvaran slakteriavfall från trakten runt Borgå, eller olja från raps eller rybs. Visserligen är själva bränslet identiskt ner på molekylnivå, men någon palmolja förekommer inte, det garanterar såväl Neste som OKQ8. Den högsta koldioxidreduktionen uppnås om man bara använder animaliska fetter.

HVO kan blandas med vanlig diesel hursomhelst och distribueras och lagras i samma pumpar och cisterner. Bränslet har testats ett flertal gånger i Finland och Sverige. Bland annat deltog Scania i ett långtidsprov över tre år i Stockholm och Helsingfors.

Ändå genomför OKQ8 nu ett nytt långtidstest tillsammans med Volvo innan man vågar släppa ut 100 procent HVO i pumparna. Skälet är att ren HVO har något lägre densitet och energiinnehåll än vanlig diesel. Testet har pågått under 2013 och utvärderingen beräknas vara klar 2015.

Neste räknar med att kunna leverera 500 000 kubikmeter palmoljefri HVO per år, vilket motsvarar hälften av den diesel som OKQ8 säljer i Sverige.