Energi

Nytt förslag om timvis elmätning

Ska visa förbrukning / timma framöver.
Ska visa förbrukning / timma framöver.

Timvis elmätning ska införas för alla elkunder med en förbrukning på mer än 8000 kWh per år. Det föreslår Energimarknadsinspektionen i dag i en rapport till regeringen.

Publicerad

- Timmätning stärker kundernas ställning på elmarknaden samtidigt som det blir möjligt att klara omställningen till mer förnybar energi, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson i ett uttalande.

Så sent som förra året infördes månadsvis mätning, men nu vill EI att timvis mätning införs så snart som möjligt. Syftet är att få en direkt koppling till det timvisa pris som sätts på den nordiska elbörsen.

Kunderna ska därmed kunna sänka sina elkostnader genom att undvika att konsumera mycket el när elpriset är som högst. Det leder också till andra vinster enligt EI. Topplasterna minskas, effektbristsituationer kan undvikas och fossileldade reservkraftverk behöver inte sättas igång.

Att kunderna är med och balanserar tillgång och efterfråga på el är också ett sätt att hantera de obalanser som uppstår i elsystemet när vindkraften byggs ut. I de tester som nu planeras av smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden och på Gotland är också en mer flexibel elförbrukning hos kunderna en viktig komponent.

Timvis avläsning är en förutsättning för att kunderna verkligen ska styra om sin förbrukning och till exempel tvätta på natten när efterfrågan på el är låg.

Att förslaget begränsas till kunder med en förbrukning på mer än 8000 kWh per år beror på att EI inte anser att det är samhällsekonomisk försvarbart att införa timmätning för alla. Små elkunder i lägenheter kan inte tjäna igen kostnaden som avläsningen innebär.

Läs hela rapporten här