Energi

Gotland får smart elnät

Olsvenne 2 på Gotland är Sveriges största vindkraftpark.
Olsvenne 2 på Gotland är Sveriges största vindkraftpark.

En ö med mycket vindkraft och lagom stor för fullskaliga försök. Nu får Gotland ett smart elnät. En testplats för framtida svenska elnät i miniatyr.

Publicerad

Energimyndigheten och Vinnova delar ut fyra miljoner kronor i stöd till ett smart elnät på Gotland. Bakom projektet står ABB, Vattenfall och Gotlands Energi.

- Gotland är en bra modell för ett framtida Sverige med mer vindkraft i energisystemet . På ett begränsat område kan vi studera hur stabiliteten i näten kan påverkas, säger Karl Elfstadius, ansvarig för marknad och affärsutveckling inom smarta nät på ABB.

Smart Grid Gotland, som projektet kallas, ska undersöka hur man kan bygga ett intelligent distributionsnät som kan hantera en stor andel oregelbunden vindkraft. På Gotland finns mer än 150 vindkraftverk med en installerad effekt på omkring 110 MW och mer är på gång.

Men ju mer vindkraft som matas in i nätet, desto större blir också problemen med en ojämn elproduktion. I projektet planeras därför ett energilager från ABB där vindenergi mellanlagras i litiumjonbatterier.

- Energilagret är viktigt och kan reglera fluktuationer som uppstår om vinden plötsligt avtar, säger Karl Elfstadius.

Elnätet på Gotland ska också kompletteras med ett intelligent styrsystem.

- Det används i dag i de stora transmissionsnäten, men i framtidens styrs även nät med lägre spänningsnivåer automatiskt, säger Karl Elfstadius.

Om slutkundernas elmätare kan ingå i övervakningen av nätet ska också testas i projektet.  Det kan till exempel vara ett snabbare sätt att upptäcka att en kund saknar ström.

- Gotland var först med smarta elmätare. Nu vill vi också titta på nya innovativa tjänster där kunderna kan få en morot i form av lägre elpris om de väljer att anpassa sin förbrukning till elproduktionen, säger Johan Söderbom, ansvarig för Vattenfalls utveckling inom smarta nät.

I projektet ingår också hur nätet ska anpassas till laddning av elbilar och hur små elproducenter ska kunna leverera el till nätet.

It-säkerheten kommer också att tas upp.

- Det är en viktig fråga. Det är det inget snack om. Men det handlar inte bara om säkerheten i själva nätet, utan också om integritetsfrågor så att kunderna kan känna sig trygga, säger Johan Söderbom.

I ett första skede ska en teknisk förstudie genomföras där även KTH deltar. Det är också till förstudien som de fyra miljonerna i stöd ska gå. Förstudien ska vara klar i maj nästa år. Testet i full skala kan sedan starta i början av 2012 förutsatt att finansieringen på omkring 150 miljoner kronor först säkras.

Parallellt med projektet på Gotland deltar ABB i planeringen av ett smart nät i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. I början av oktober i år fick ABB, Fortum och en rad partners drygt 13 miljoner kronor från Energimyndigheten och Vinnova till för en förstudie.

Karl Elfstadius säger att de båda projekten kompletterar varandra:

- Norra Djurgårdsstaden är ett intelligent stadsnät för en hållbar stadsdel. På Gotland bygger vi för första gången en komplett lösning för ett smart landsbygdsnät med en stor vindproduktion.

Unikt för Gotland är att det även finns en förbindelse med högspänd likström (HVDC light) från södra Gotland till Visbyområdet. Den är viktig för att överföra kraft mellan olika delar av nätet och upprätthålla elkvaliteten.

Intresset är redan stort internationellt.

- Vindkraften byggs nu ut över hela världen. De produkter och tjänster som vi utvecklar i projektet kommer att bli viktiga för ABB i framtiden, säger Karl Elfstadius.

Testet med ett smart nät på Gotland är inte det enda som görs på en ö.

Danmark planerar ett smart elnät på ön Bornholm i Östersjön med hjälp av pengar från EU.

På ön Miyakojima i Stilla havet har Japan tagit sitt första smarta nät i drift.