Energi

Nya problem för Maud Olofssons energisparbaby

Maud Olofsson får vänta på sin energisparutredning. Foto: Lars Anders Karlberg
Maud Olofsson får vänta på sin energisparutredning. Foto: Lars Anders Karlberg
Lotta Bångens är kritisk till utredningen.
Lotta Bångens är kritisk till utredningen.
Tomas Bruce
Tomas Bruce

Den statliga utredningen om energieffektivisering är kraftigt försenad. Och nu har huvudsekreteraren oväntat hoppat av. <br></br> - Vi andra får jobba hårdare de sista veckorna, säger den särskilde utredaren Tomas Bruce till Ny Teknik.

Publicerad

Energieffektiviseringsutredningen är energiminister Maud Olofssons hjärtebarn.

Den ska ligga till grund för regeringens klimatproposition – men utredarna har hamnat rejält på efterkälken.

Utredningen skulle vara tryckt och klar till på fredag, men så sent som förra veckan väntade den 23-hövdade expertgruppen fortfarande på konkreta förslag att diskutera.

Kritik från expertpanelen
- Det saknas siffror på hur mycket energi Sverige kan spara och det finns inga färdiga förslag på styrmedel, säger Lotta Bångens, ordförande i Energirådgivarna och medlem i expertgruppen.

Hon anser också att utredningen har ägnat för mycket tid åt att analysera om det överhuvudtaget är lönsamt att energieffektivisera.

- Jag är jättebesviken, säger hon.

Andra experter som Ny Teknik talat säger att arbetet med att sammanställa allt material har gått trögt och att diskussionerna kring styrmedlen varit ”svåra”.

- Det är två veckor kvar och vi har fortfarande inte analyserat vilka styrmedel som fungerar, säger till exempel Ulrika Jardfeldt, som representerar Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) i utredningen.

Tre veckors förlängning
Nu får den särskilda utredaren Tomas Bruce ytterligare ett par veckor av regeringen -fram till den 18 november.

- Anders Lundin meddelade mig i slutet av förra veckan att han hoppar av. Det kom helt överraskande, men innebär inget annat än att vi andra får jobba lite hårdare för att få utredningen klar. Vi kommer att hålla tidsplanen, säger Tomas Bruce till Ny Teknik på onsdagen.

Underlag för klimatpropositionen
Men på näringsdepartementet växer otåligheten.

- Regeringen behöver utredningens resultat för att kunna skriva sin klimatproposition, säger experten Anna Forsberg från Energimyndigheten.

Näringsminister Maud Olofsson har gjort energieffektivisering till ett av sina paradnummer. I ett tal förra året sa hon att ”energieffektivisering är en hörnpelare i alliansregeringens energipolitik”.

Men utredningen som ministern gått och väntat på riskerar nu att bli ett fiasko.

Lotta Bångens är kritisk
Enligt Lotta Bångens ställer utredningen inte några konkreta krav på statliga bolag.

- Argumentet är att de befinner sig på en konkurrensutsatt marknad, säger hon.

Inte heller landsting och kommuner kommer att bli tvungna att energieffektivisera, enligt Bångens. Det kommunala självstyret gör att utredningen i stället vill låta de lokala politikerna själva bestämma takten.

Energibolagen kan också slippa undan bindande krav. Kvar blir de statliga myndigheterna.

- Men även där är kraven väldigt allmänt hållna, säger Lotta Bångens.

Nationell energiplan

Energieffektiviseringsutredningens uppgift är att ta fram en nationell plan för energieffektiviseringen.

Utredningen tillsattes sommaren 2006 av den förra regeringen, men den gick gick inte igång förrän i början av 2007, med den nya regeringen som huvudman.

I botten ligger ett EU-direkt som säger att vi måste minska energi¬användningen med minst 9 procent till 2016. I november förra året beslutades om en övergripande EU-ambition att minska med 20 procent till 2020.

Till detta har regeringen lagt en rad andra frågor som man vill ha svar på. Därför är så många som 23 experter knutna till utredningen.

Den leds av Tomas Bruce, som tidigare var chef för Stockholms energibolag Birka och som nu är professionell utredare och konsult vid sidan av sitt arbete på Svenska Kolinstitutet.

Den totala energianvändningen i Sverige ligger i dag på cirka 630 TWh.