Energi

Nu testar Storbritannien egenutvecklade laserkanoner

Vid Porton Down har landets Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) demonstrerat sitt system kallat ”Dragonfire”. Foto: Dstl
Vid Porton Down har landets Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) demonstrerat sitt system kallat ”Dragonfire”. Foto: Dstl

Ett första lyckat test och ett viktigt tekniskt steg för att bygga egenutvecklade laserkanoner. Nu har Storbritanniens försvar demonstrerat förmågan att precisionsskjuta vapnet.

Publicerad

Inom populärkulturens framtidsscenarion har laservapen länge varit ”standard”, men på senare tid har utvecklingen av användbara laservapensystem tagit rejäla kliv framåt. I USA har man de senaste tio åren genomfört flera framgångsrika tester och redan till 2025 räknar man med att ha ett system i operativ drift.

Men jänkarna är inte de enda som utvecklar laservapen. I Storbritannien har man nu genomfört en serie tester med egenutvecklad teknik. Vid Porton Down har landets Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) demonstrerat sitt system kallat ”Dragonfire”.

Det här är den andra demonstrationen på kort tid och ska enligt försvarsdepartementet vara ett viktigt steg mot att skapa sig en egen förmåga kring laservapen.

De första testen som utfördes i juli handlade om systemets förmåga att följa mål både i luften och på havet. De nya testen i oktober var inriktade på att skjuta. Då bevisade man att Dragonfire med hög precision kan skjuta på mål.

Systemet, ett så kallat LDEW ”long-range laser directed Energy weapon”, utvecklas av ett konsortium bestående av MBDA Missile Systems, Leonardo samt Qinetiq. Det förstnämnda är projektansvariga och de som ska utveckla kontrollsystem samt kapaciteten kring bildprocessorn. Leonardo ansvarar för att bygga strålriktare samt system för att kompensera för miljö och slutligen har Qinetiq på bordet att utveckla en 50 kW solid-state laser.

Projektbudgeten är satt till 100 miljoner pund och nästa steg i utvecklingen är att kombinera målföljning med att sedan skjuta på dessa.

Tittar man på effekten av laser så är det samma nivå som vad amerikanarna testar, men när det ska användas ute i den operativa verksamheten har man i USA tittat på att skala upp till mellan 150 och 300 kW beroende på applikation.

Men varför vill man då utveckla laservapen? Dagens vapensystem är stora, väldigt dyra och tunga – till detta är logistikkedjan kring förflyttningen av systemen omständlig. Löftet man ser med laser är att de är mindre, billiga att använda samt att de inte kräver någon stor logistik. Man vill helt enkelt realisera samma effekt till en mycket lägre kostnad.