Energi

Normala strålnivåer vid Fukushima

Låga stråldoser, små cancerrisker. Människor som bor vid det havererade kärnkraftverket Fukushima i Japan är inte mer utsatta än människor i övriga delar av landet, enligt en ny studie.

Publicerad

Studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, bygger på mätningar under augusti och september 2012 i tre områden 20 till 50 kilometer från kärnkraftverket, precis utanför förbudszonen runt anläggningen.

Totalt deltog 483 personer från samhällen i närområdet. Under studien bar personerna på dosimetrar som mätte hur höga stråldoser de var utsatta för.

Resultaten bör ha känts betryggande. De boende runt Fukushima utsattes under 2012 _ drygt ett år efter haveriet i mars 2011 _ för stråldoser på 0,89_2,51 millisievert per år.

Detta är jämförbart med den genomsnittliga stråldosen från naturliga orsaker i Japan, cirka 2 millisievert per år.

Forskarna räknade också ut att stråldoserna kommer att minska kraftigt fram till 2022 och 2062, inom 10 respektive 50 år.

Vid den tidpunkten är det "osannolikt" att doserna kommer att överstiga 1 millisievert per år, enligt forskarna, som också säger att den förhöjda risken för cancer i framtiden är extremt liten.