Energi

Lokala elsystem viktiga i kristider

Foto: Grafik: Jonas Askergren
Foto: Grafik: Jonas Askergren
Lisbeth Söderling.
Lisbeth Söderling.
Lina Bertling Tjernberg.
Lina Bertling Tjernberg.

En ny trend är små lokala elsystem för att klara kriser. Ludvika skissar på en sådan lösning för att trygga elförsörjningen vid större strömavbrott.

Publicerad

I Ludvika finns redan ett vattenkraftverk, och sporthallen ska snart få solceller på taket. Nu undersöker man möjligheten att koppla ihop anläggningarna med ett batterilager. På så sätt skulle en handfull samhällskritiska byggnader kunna få el även under ett stort strömavbrott.

Tankarna dök upp efter en riskanalys som kommunen gjor-de 2007. Den lyfte fram vikten av att få i gång elförsörjningen snabbt efter ett större avbrott.

Nu söker det regionala utvecklingsbolaget Samarkand 2015, som ägs av bland annat Ludvika och Smedjebackens kommuner, pengar för att förverkliga mikronätet.

– De tekniska utmaningarna handlar dels om att hitta en säker lösning för att starta från ett helt strömlöst nät och dels om att ha rutiner och utbildad personal som kan göra den aktiva omkopplingen i driftcentralen den dagen strömavbrottet inträffar, säger Lisbeth Söderling, konsult åt Samarkand 2015.

Läs mer:

Än så länge befinner sig planerna i ett tidigt stadium. Bolaget söker 450 000 kronor från Energimyndigheten för att göra tekniska studier och dimensionering, men har hittills inte fått svar på sin ansökan.

Totalt räknar Samarkand med att mikronätet kommer att kosta mellan 5 och 8 miljoner kronor att förverkliga. Tidigast kan det vara på plats om två år.

Analysföretaget Navigant Research spår att antalet mikronät kommer att fortsätta öka. I en rapport förra året bedömde företaget att den totala kapaciteten i sådana nät kommer att växa från 1,4 GW 2015 till 7,6 GW 2024.

Även Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät på KTH, tror att mikronäten kommer att bli fler, framför allt i utvecklingsländer utan ett stort utbyggt elnät och när det finns en önskan om att vara självförsörjande på el, till exempel hos militären.

Men också i Sverige bedömer Lina Bertling Tjernberg att mikronät kommer att bli alltmer intressanta, framför allt som ett alternativ till att bygga och underhålla långa kraftledningar.

– Jag kan tänka mig att det kan vara kostnadseffektivt att ha mer mikronät på landsbygden än vi har i dag, säger hon.

Elbilens frammarsch menar hon kommer att snabba på utvecklingen.

– Mikronät kan vara viktiga för att generera mer el i vissa punkter för snabbladdning av elfordon, säger Lina Bertling Tjernberg.

Samägt utvecklingbolag

Utvecklingsbolaget Samarkand 2015 ägs av Ludvika och Smedjebackens kommuner, landstinget i Dalarna, ABB i Ludvika och Ovako i Smedjebacken.

Projektet om det framtida mikronätet kommer också att involvera Högskolan i Dalarna. Några studenter på utbildningen i solenergiteknik ska beräkna dimensionen på batterilagret utifrån två skilda scenarier.