Energi

Lockbetet som ska få oss att köpa el per timma

Maria Khorsand, ordförande, och Bo Normark, vice ordförande i Samverkansrådet för smarta elnät lämnade över sina förslag till energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Marie Alpman
Maria Khorsand, ordförande, och Bo Normark, vice ordförande i Samverkansrådet för smarta elnät lämnade över sina förslag till energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Marie Alpman

Alltför få köper el per timma i Sverige. Det anser Samverkansrådet för smarta elnät. För att fler ska bli intresserade föreslås att alla ska få gratis tillgång till sina timvärden.

Publicerad

För drygt två år sedan infördes nya regler så att alla som önskar ska kunna teckna ett elavtal som följer elpriset per timma. Hittills har ungefär 8 600 elkunder nappat. För få, anser Samverkansrådet för smarta elnät som i måndags lämnade över sitt slutbetänkande till energiminister Ibrahim Baylan.

Ett av rådets förslag är att alla elkunder ska kunna begära ut sina timvärden hos elbolaget utan kostnad. Därmed blir det enklare att räkna på om det skulle löna sig att gå över till ett timbaserat abonnemang.

- Det kan bli en puff för att bli intresserad, säger rådets kanslichef Karin Widegren.

I dag saknas möjligheten om man inte samtidigt tecknar ett elabonnemang som bygger på timavläsning.

Att fler tecknar sådana flexibla abonnemang är en förutsättning för att man genom nya tjänster ska kunna matcha behov och efterfrågan på el. Framför allt handlar det om att styra elförbrukningen i eluppvärmda villor till tidpunkter när det finns gott om el.

Ett annat sätt att minska effekttopparna är bättre och tydligare möjligheter till tariffer som baseras på effektuttaget.

I den nästan 400 sidor tjocka rapporten finns flera andra förslag till hur Sverige gradvis ska göra elnäten smartare fram till 2030.

Det borde till exempel bli lättare för elnätsföretagen att investera i energilager. De ska också kunna få ett särkilt stöd för investeringar i ny teknik för smarta nät.

Det behövs också en plan för forskning och innovation anser Samverkansrådet. Förslagen ska nu ut på remiss.


Följ Ny Teknik på Facebook!