Energi

Lagring av solel testas i lantbruket

På en mjölkgård i Hälsingland ska Vattenfall och Rise utvärdera energilagring av solel. Eva är lantbrukare på pilotgården och syns här tillsammans med Ola Petterson från Rise. 'Det är roligt att kunna medverka till att teknik utvecklas som gynnar användningen av solenergi i Sverige,” säger Eva i ett pressmeddelande.
På en mjölkgård i Hälsingland ska Vattenfall och Rise utvärdera energilagring av solel. Eva är lantbrukare på pilotgården och syns här tillsammans med Ola Petterson från Rise. "Det är roligt att kunna medverka till att teknik utvecklas som gynnar användningen av solenergi i Sverige,” säger Eva i ett pressmeddelande.

Inom lantbruket finns stora möjligheter att producera solel. Nu ska nyttan med solceller och batterier undersökas i praktiken på en gård i Hälsingland.

Publicerad

Sveriges lantbrukare har teoretiska möjligheter att generera stora mängder solel. Men bara en bråkdel av potentialen nyttjas.

Vattenfall och forskningsinstitutet Rise ska undersöka om mer förnybar energi kan tas tillvara med hjälp av nätkopplade batterier.

På en mjölkgård i Hälsingland ska Vattenfall installera ett batteri som kan lagra 30 kWh samt en styrplattform. Under ett år ska systemet testas och utvärderas. Bland annat kommer man att undersöka om effekttoppar kan reduceras och om egenanvändningen av solel kan ökas.

Samtidigt ska man inom pilotprojektet även studera hur det nätkopplade batteriet kan ge värde för användarna.

– Intresset för självförsörjning ökar men den ekonomiska aspekten är avgörande för många lantbrukare och en investering måste gå att räkna hem, säger Niklas Bergman på LRF i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Med batterier kan den egenproducerade solelen lagras för att användas på gården vid ett senare tillfälle.

– Visioner om fler batterier för samhällsnytta och ökad andel förnybar elproduktion är bra, och vägen dit underlättas om värden för användaren också är tydliga. Reducerade effekttoppar och eventuell möjlighet att sänka sina säkringsnivåer kan ge lägre elpriser, säger Ola Pettersson vid Rise, i pressmeddelandet.

Teknikutvecklingen går fort och sortimentet av nätkopplade batterier blir större med snabbt fallande priser. Liknande trend har länge gällt för solceller.

Läs mer:

Vattenfall och Rise konstaterar att det främst är ekonomiska skäl som ligger bakom att utbyggnaden av solel inom lantbruket ännu inte har tagit fart. Men även tekniska begränsningar, som svaga elnät på landsbygden, har bidragit. I framtiden tror Vattenfall och Rise att batterier skulle kunna hjälpa till att stärka systemet och ge plats för ytterligare förnybar energi inom lantbruket.

Till pilotprojektet har man också knutit en större socio-teknisk forskningsstudie, som ska kartlägga drivkrafter och hinder för att installera nätkopplade batterier hos en större grupp lantbrukare.