ENERGI

Lägre elpriser – då är vi sämre på att spara på elen

Mycket vindkraft i ledningarna. Arkivbild.
Mycket vindkraft i ledningarna. Arkivbild.

Det låga elpriset kan ha gjort oss sämre på att spara el. Preliminära siffror pekar på att förbrukningen har vänt upp svagt under delar av oktober. I södra Sverige landade oktoberpriset på lägsta nivån på tre år.

Publicerad

36 öre per kilowattimme (kWh). Det blev snittpriset i oktober i Sydsverige (elområde 4). Det är det lägsta priset sedan november 2020, ett år med ovanligt låga priser.

Även i övriga Sverige kunde elkonsumenterna köpa billig el i oktober, enligt snittpriset på Nord Pool, det pris som ligger till grund för alla dem med rörliga elavtal.

Parallellt med de kraftiga prisfallen jämfört med förra hösten och vinterns nivåer har också den minskade elförbrukningen kommit av sig.

– Vi såg en liten avtagande minskning i september, säger Lars Nilsson, analytiker på Energimyndigheten.

Svagt upp

I oktober finns enbart preliminära siffror ännu, men det är inget Lars Nilsson kan säga något om ännu. Men han är inte främmande för att minskningen avtagit än mer jämfört med samma period i fjol.

– Kanske en ökning till och med, säger han.

Preliminära siffror från branschorganisationen Energiföretagen visar att elanvändningen i hushåll och företag under vecka 42, 16-22 oktober, ökade med en procent jämfört med samma vecka förra året, med hänsyn taget till utomhustemperaturen.

Åtminstone två saker kan förklara att elanvändningen inte minskar längre. Förutom prisraset, så har hushåll och företag redan dragit ner förbrukningen. Det blir svårare och svårare att hitta än mer sparpotential.

”Lågt hängande frukter”

– Man har redan tagit de lågt hängande frukterna, säger Magnus Thorstensson på Energiföretagen.

– Det är rimligt att anta att man vidtog åtgärder redan då, säger Lars Nilsson om att förbrukningen sedan tidigare har minskat med runt fem procent.

Frågan är om det handlar om rena beteendeförändringar eller om det är mer strukturella förändringar.

Det är lite oklart än så länge, säger Lars Nilsson.

Enligt en Sifoundersökning som Vattenfall låtit göra svarar tre av fyra att de inte vidtagit några energibesparande åtgärder alls.

Fortfarande pekar de framtida elkontrakten, som handlas på Nasdaqs råvarubörs, på att aktörerna på energimarknaden tror på betydligt lägre priser under resten av hösten och vintern jämfört med förra kalla säsongen. De senaste veckorna har elpriset för leverans första kvartalet 2024 pendlat kring 70 öre per kWh som ett snitt i Norden, vilket grovt kan översättas till runt en krona i södra Sverige och omkring 50 öre i norr.

Ovanpå de börshandlade priserna tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgift på i grova slängar över en krona per kWh.

Tabell: Elpriset i oktober

Periodelområde 1elområde 2elområde 3elområde 4
okt 202318 öre/kWh183336
okt 202250518181

Källa: Nord Pool