Energi

Kraftåret börjar bra för ABB

Kraftlänken Inga-Kolwezi sträcker sig 1 700 km, från vattenkraftverket vid Ingafallen till gruvområdet Katanga.
Kraftlänken Inga-Kolwezi sträcker sig 1 700 km, från vattenkraftverket vid Ingafallen till gruvområdet Katanga.
Per Eckemark, ABB
Per Eckemark, ABB

En stor kraftorder i Afrika på över 100 miljoner kronor kan vara inledning på nytt rekordår för ABB.

Publicerad

ABB får ännu en beställning på teknik för överföring av högspänd likström.

Nu är det statliga energibolaget i Kongo som beställer en upprustning av sitt kraftnät för drygt 770 miljoner svenska kronor.

ABB ska rusta upp stationerna som omvandlar växelström till likström och tillbaka igen i den 560 megawatt starka kraftlänken Inga-Kolwezi.

- Vi har en kraftig tillväxt inom HVDC-området. I år har vi många förfrågningar, och många av de projekten ska byggas i Europa och Norden, säger Per Eckemark, chef för ABB:s HVDC-verksamhet till Ny Teknik.

EU-pengar håller hjulen igång
Att just Europa och Norden är hett beror på ett stimulanspaket från EU som innehåller runt tio miljarder kronor i stöd till nya kraftlänkar.

En stor del av de projekt som får stöd bygger på högspänd likström (HVDC). I flera fall rör det sig om den nya likströmstekniken HVDC VSC (Voltage Source Converter).

Bidragen från unionen uppgår i vissa fall till 20-30 procent av den totala budgeten för elprojekten. Och EU har sagt att man vill sätta i gång genast.

Flera kraftlänkar på gång i Norden
Ett viktigt kriterium för att platsa på listan har varit att planerna är långt framskridna, så att byggandet kan börja nästan direkt.

Det är också förklaringen till att Norden finns väl representerat bland de prioriterade projekten. Norden ligger långt framme i planeringen av flera nya, stora kraftlänkar.

1. Just nu är ABB med och kämpar om order på Nordbalt, en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Klaipeda i Litauen.

2. Liksom Estlink 2, den andra etappen på en undervattensförbindelse mellan Finland och Estland.

Tanken är att de nya länkarna ska binda samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska.

3. Under året kommer det också tas beslut om vem som ska få bygga vad av Skagerack 4 mellan Norge och Jylland i Danmark.

4. Ett annat stort projekt som ligger i potten 2010 är den 315 kilometer långa HVDC-kabeln Cobra på 700 megawatt som planeras mellan Danmark och Nederländerna.

Länken ska överföra el från för vindkraft till havs och är första delen i bygget av kraftnätet i Nordsjön, North Sea Grid.

Två jätteprojekt gick till ABB
Förra året tog ABB hem två jätteprojekt, den långa Rio Madeira-länken i Brasilien och sammankopplingen av de irländska och brittiska elnäten med hjälp av den nya HVDC light-tekniken (high-voltage direct current).

Tillsammans svarade de för drygt 7 miljarder svenska kronor i försäljning. Det är mot sådana siffror ABB siktar även i år.