Energi

Kokar biogasrest i vakuum

Sundsvall Energi planerar ett biogaskombinat i närheten av Korstaverket. Nu får företaget bidrag för en ny teknik där den vattniga rötgasresten separeras och kokas i vakuum. Sedan kan den användas för att gödsla skog eller åker. Foto: Berkqvist foto
Sundsvall Energi planerar ett biogaskombinat i närheten av Korstaverket. Nu får företaget bidrag för en ny teknik där den vattniga rötgasresten separeras och kokas i vakuum. Sedan kan den användas för att gödsla skog eller åker. Foto: Berkqvist foto

Energimyndigheten delar ut 67 miljoner kronor till tio svenska biogasprojekt. Mest pengar går till ett projekt som kokar rötrester från biogasproduktion i vakuum.

Publicerad

-Projekten ska installera innovativa tekniker så att de kan verifieras och kanske fungera som demoanläggningar för andra kommuner eller företag, säger Kalle Svensson som är handläggare vid Energimyndigheten.

Mest pengar – 18,9 miljoner – går till Sundsvall Energi. Företaget driver ett stort projekt för att producera biogas genom att röta källsorterat organiskt hushållsavfall, främst matrester, och andra substrat. Biogasen ska bland annat användas för att driva kollektivtrafiken i Sundsvall och Östersund. Samtidigt bildas en näringsrik restprodukt som kan användas för att gödsla åkrar och skog. Haken är att det är en blaskig soppa med en vattenhalt på mer än 90 procent. Bidraget från Energimyndigheten ska gå till att separera vattnet från rötresten i en energisnål tvåstegsprocess där soppan först centrifugeras och sedan kokas i vakuum. Den torrare resten är sedan lättare att transportera, medan vattnet kan användas som spädvatten i rötprocessen.

Näst mest pengar – 12,6 miljoner – får företaget Fiskeby Board i Östergötland som återvinner material ur pappersbaserade förpackningar, exempelvis mjölkkartonger. Nu ska företaget börja producera biogas ur det avloppsvatten som bildas. Cirka nio gigawattimmar per år räknar företaget med, energi som ska användas i fabriken för att ersätta el och gasol.

De övriga åtta projekten får mellan 1,4 och 10,4 miljoner vardera, se länken här intill. Främst rör det sig om produktion av biogas, förbehandling av substrat och effektivare hantering av rötrester.

Sammanlagt ska de tio projekten tillföra 113 gigawattimmar biogas per år, enligt Energimyndighetens beräkningar.

Biogas

Biogas är ett biobränsle som bildas när organiskt material bryts ner i syrefri miljö, så kallad rötning. Gasen består i huvudsak av metan och koldioxid.

Råvarorna kan exempelvis vara avloppsslam, källsorterat matavfall och avfall från livsmedelsindustrin.

I Sverige producerades år 2011 ungefär 1,5 terawattimmar biogas från sammanlagt 233 rötningsanläggningar.

50 procent av den producerade gasen uppgraderades till fordonsgas, 38 procent gick till till värmeproduktion, 3 procent till produktion av el medan 8 procent facklades bort.

Källa: Energimyndigheten, Biogasportalen.