Energi

Kalifornien gör det obligatoriskt med solceller på nybyggen

Foto: Pixbay
Foto: Pixbay

Delstaten är på väg att klubba igenom en ny standard som innebär att nästan alla nya villor och flerbostadshus måste ha solceller från 2020 och framåt.

Publicerad

Kalifornien blir den första amerikanska delstaten som kräver solpaneler på nybyggda bostäder, det rapporterar tidningen The Orange County Register.

På onsdag väntas delstatens energikommission rösta igenom nya regler som gör solpaneler obligatoriska på i princip alla nybyggda villor och flerbostadshus på upp till tre våningar från 2020.

Hus med för liten takyta eller som står i ett läge där taket skuggas av kringliggande träd eller byggnader är undantagna från reglerna.

I dagsläget ingår solpaneler i knappt var femte nybyggt enfamiljshus. Delstaten räknar med att kostanden för nybyggda hus ökar med mellan 25 000 och 30 000 dollar till följd av de nya reglerna. Solpanelerna står för ungefär halva kostanden, resten går åt till bättre isolering, mer energieffektiva fönster och annan kringutrustning.

Men enligt delstatens egna uträkningar kommer solpanelerna innebär en besparing på 50 000 till 60 000 dollar i minskade driftkostnader över en 25-årsperiod.

Ursprungligen var planen att lagstifta att nya byggnader skulle bli helt självförsörjande tack vare solpanelerna. Det kravet har slopats på vägen, med motiveringen att solpaneler i sig inte räcker för att klara energibehovet nattetid. Istället inför Kalifornien ett system där husbyggare kan minska på storleken på solpanelerna om de installerar batterilösningar i stil med Tesla Powerwall för att bli mindre beroende av elnätet.