Energi

IT allt större miljöhot

Datoranvändningen påverkar klimatet. Foto: Colourbox Foto: Colourbox
Datoranvändningen påverkar klimatet. Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Vår användning av datorer utgör ett allt större hot mot klimatet. Om utvecklingen inte hejdas kommer utsläppen av växthusgaser från it-branschen att öka med 30 procent det närmaste decenniet.

Publicerad

Förra året publicerade analysföretaget Gartner en rapport som visade att användningen av it står för två procent av de totala koldioxidutsläppen i världen.

Nu presenterar konsultföretaget McKinsey en ny uppskattning som pekar mot en 30-procenting ökning av utsläppen det närmaste decenniet, skriver nyhetsbrevet GreenerComputing.

Det skulle i så fall betyda att it-branschen år 2020 står för 3 procent av världens samlade utsläpp av koldioxid – en större andel än Storbritannien.

Enligt McKinseys beräkningar kommer it-sektorns utsläpp av växthusgaser att öka över hela världen. Störst blir ökningen i Kina, där utsläppen beräknas växa med cirka 9 procent om åren.

I Europa, USA och andra industriländer ligger ökningen på 3-4 procent om året. Datoranvändarna i Ryssland och östra Europa förväntas öka sina utsläpp med drygt 6 procent om året.

För att hejda den här utvecklingen måste it-branschen bli bättre på att spara energi, menar McKinsey.

Det kan bland annat ske genom att datorhallar byggs på ett smartare sätt, kylningen blir effektivare och att antalet apparater blir färre genom allt fler program och tjänster körs på samma maskin (virtualisering).

Men it kan även hjälpa andra branscher att bli effektivare i sin användning av energi, påpekar McKinsey.

Rapporten nämner tillverkning, transporter, energiproduktion och byggnader som områden där datorer skulle kunna användas för att minska växthuseffekten.

I Sverige och resten av världen finns det till exempel massor av fläktar och pumpar som drivs av energislukande elmotorer. Genom att styra dem på ett effektivare sätt med hjälp av datorer kan man spara mycket energi, enligt McKinsey.

Rapporten beskriver också hur intelligenta elnät (smart-grids) kan hjälpa till att minska elanvändningen – och därmed utsläppen av koldioxid – genom effektivare reglering och övervakning.

It kan också användas för att samordna transporter, så att färre lastbilar, fartyg och flygplan transporterar mer.

Slutligen kan olika it-system användas för att göra belysning, uppvärmning och ventilation effektivare i hushåll och på kontor.