Energi

Gotlands elnät får underkänt efter besiktning

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Gotlands ledningsnät för el döms ut helt i en ny besiktning, skriver helagotland.se.

Publicerad

– Det här är det sämsta jag har sett, säger besiktningsman Jens Hellström till tidningen.

Trots att Gotlands Energi (Geab) har lagt ner 300 miljoner kronor på elnätet de senaste två åren – och avgiften höjts till 10 662 kronor per år – brister det.

Jens Hellström har besiktat elledningar i 15 år, och säger att risken för strömavbrott ökar.

– De har sparat på underhållet, om ingenting görs kommer stolparna att ramla omkull. De är säkert från 1960-talet.

Jan Karlsson, vd på Geab, håller med om att investeringarna varit för låga.

– Vi behöver höja underhållsnivån. Det var därför vi höjde nätavgifterna, säger han.

Gotland har haft ett flertal strömavbrott senaste tiden. De avbrotten har skett i samband med underhållsarbete Vattenfall utför för att säkra elförsörjningen mellan ön och fastlandet.