Förslag: Dioxin-fisk ska märkas

2014-05-26 14:52  

Sverige har ett undantag från EU:s gränsvärden som gör att fisk med höga halter av miljögifterna dioxiner och PCB får säljas. Livsmedelsverket föreslår att fisken ska förses med märkning som informerar om att den endast får säljas i Sverige, Finland och Lettland.

-EU-kommissionen vill att Sverige gör mer för att stoppa försäljning av lax och strömming med höga halter av dioxin och PCB till andra EU-länder. Därför föreslår vi de nya reglerna, säger Pontus Elvingson, statsinspektör på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Sedan 2012 har Sverige ett permanent undantag från EU:s regler om försäljning av fisk med höga halter av dioxiner och PCB. Undantaget innebär att det i Sverige är tillåtet att sälja vildfångad lax och strömming som har fiskats i norra Östersjön trots att halterna av dioxiner och PCB i dessa arter överskrider EU:s gränsvärden.

Undantaget innebär också att det är tillåtet att sälja strömming och lax till Finland och lax till Lettland, men inte till resten av EU.

För att förhindra att fisken hamnar i andra EU-länder föreslår Livsmedelsverket en märkning, som kan sättas antingen på förpackningen eller i följesedeln, samt krav på spårbarhet, så att det går att se varifrån fisken kommer och vem den säljs vidare till.

-Genom denna spårbarhet kan livsmedelskontrollen upptäcka om något parti fisk hamnar i andra EU-länder än Sverige, Finland eller Lettland, säger Pontus Elvingson.

Livsmedelsverket föreslår också att fisk som analyseras och visar sig ligga under gränsvärdena ska få säljas vidare till andra EU-länder om det finns dokumentation som intygar låga halter. Men det tror Pontus Elvingson inte kommer att ske i någon stor omfattning.

Förslagen ska nu ut på en remissrunda till fiskerinäringen. Planen är att de nya reglerna ska träda i kraft under hösten 2014.

Dioxin och PCB är mycket hälsofarliga ämnen som lagras i kroppen under lång tid. Höga halter av ämnena kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena misstänks kunna påverka människors immunförsvar och fortplantningsförmåga samt öka risken för cancer.

Höga halter av dioxin och PCB finns främst i fet fisk som vildfångad lax, öring och sill från Östersjön, samt vissa fiskar från Vänern och Vättern (se faktaruta).

En förutsättning för det svenska undantaget är att Livsmedelsverket informerar om kostråden för fisk. De innebär att barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder inte ska äta fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern mer än två till tre gånger per år. Resten av befolkningen, det vill säga män samt kvinnor som inte planerar fler barn, bör inte äta fisken oftare än högst en gång per vecka.

I en utredning 2011 kom Livsmedelsverket fram till att det vore bättre ur ett folkhälsoperspektiv att låta EU:s gränsvärden gälla även i Sverige.  Där konstaterades att ett fortsatt undantag från gränsvärdena i värsta fall skulle kunna innebära att tusentals fler barn och unga kvinnor riskerar att överskrida det tolerabla intaget.

Men regeringen valde ändå att förorda ett undantag från gränsvärdet.

Höga halter

Höga halter av dioxin och PCB finns främst i fet fisk som:

* vildfångad lax, öring och sill/strömming från hela Östersjön

* vildfångad lax, öring och sik från Vänern och Vättern

* röding från Vättern

Linda Nohrstedt

Mer om: Dioxin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt