Energi

Få länder klarar klimatmål om förnybar energi

Vindkraftverk nära Näsudden på Gotland. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den stora majoriteten av världens länder har aldrig nått upp till en tillräckligt hög utbyggnadstakt av vind- och solkraft för att världen ska ha möjlighet att klara FN:s klimatmål, visar en svensk studie.

Publicerad

Världens länder måste varje år bygga ut både vind- och solkraften med 1,4 procent av den totala elproduktionen för att världen ska ha en chans att klara klimatmålen, alltså en årlig utbyggnadstakt på 2,8 procent när energislagen slås ihop, enligt FN:s klimatpanel IPCC:s medelklimatscenario.

Scenariot innebär att jordens medeltemperatur höjs med högst 1,5 grader fram till år 2100.

Forskare vid Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola konstaterar att endast nio av länderna har lyckats nå vindkraftsmålet under minst några av de undersökta åren, och att endast ett land – Chile – har lyckats nå upp till målet om en årlig utbyggnadstakt av solkraft.

– Det finns inte många länder som lever upp till det som måste göras i FN:s klimatscenarier, konstaterar studiens huvudförfattare Aleh Cherp, professor vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Sveriges utmaning

Sverige har som högst haft en årlig utbyggnadstakt av vindkraften på 1,6 procent och är ett av nio länder som någon gång har uppnått vindkraftsmålet, men har inga större mängder solkraft.

Utbyggnaden av vindkraften i Sverige skulle därför behöva vara 2,8 procent årligen, enligt IPCC:s medelklimatscenario.

– Vi kan ursäktas av att vi redan har en nästintill koldioxidfri elproduktion. Men vi har en annan utmaning, att öka vår elproduktion avsevärt för att kunna producera fossilfritt stål och för att kunna öka elbilsflottan, säger Cherp.

Måste förbereda oss

Störst vikt läggs vid att länder med mycket kolkraft – som Tyskland, USA och Kina – har en en tillräckligt hög utbyggnadstakt för att koldioxidhalten i atmosfären ska bromsas. Aleh Cherp är dock inte särskilt optimistisk inför möjligheten att länderna hinner ställa om i tid.

– Vi kanske aldrig kommer att kunna nå klimatmålen med endast sol- och vindkraft. Andra klimatlösningar måste tillföras ekvationen. Vi måste också förbereda oss på något högre temperaturer eftersom det är väldigt tydligt att vi inte har mycket tid och att vi inte gör tillräckligt, säger Cherp.

Studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Energy undersökte endast länder där vindkraften och solkraften redan utgör minst en procent vardera av den totala elproduktionen.

Fakta: Länderna som klarat målen

De nio av världens länder som under minst flera år har lyckats ha en tillräckligt hög utbyggnadstakt av vindkraften (årlig utbyggnad av vindkraften angiven i procent av den totala elproduktionen):

1. Portugal, 2,8

2. Irland, 2,7

3. Filippinerna, 2,3

4. Spanien, 1,7

5. Brasilien, 1,7

6. Tyskland, 1,6

7. Sverige, 1,6

8. Finland, 1,4

9. Polen, 1,4

Ett land har lyckats ha en tillräckligt hög utbyggnadstakt av solkraften: Chile med som högst 1,8 procent i årlig utbyggnadstakt.