Energi

EUs klimatmål ska lyfta Björn Gillbergs metanolfabrik

Så ska metanolfabriken utanför Hagfors i Värmland se ut. Montaget är gjort av artikekt- och projektfirman Structor och flygfotot är taget av Lars Nilsson.
Så ska metanolfabriken utanför Hagfors i Värmland se ut. Montaget är gjort av artikekt- och projektfirman Structor och flygfotot är taget av Lars Nilsson.
Björn Gillberg. Foto: Lasse Forsberg
Björn Gillberg. Foto: Lasse Forsberg

- Vi kommer att få se många metanolfabriker i Sverige de kommande åren. Det är nödvändigt om vi ska kunna få fram tillräckligt med biobaserat fordonsbränsle till 2020.

Publicerad

Det säger kemisten och miljöveteranen Björn Gillberg, som är på väg att bygga en metanolfabrik för två miljarder kronor i Hagfors i Värmland.

EUs krav på att tio procent av fordonsbränslet 2020 ska vara biobränsle innebär i praktiken att EU garanterar en marknad för etanol- och metanolproducenter på en miljon kubikmeter per år.

- Statsmakterna kommer med ett regelverk som tvingar oljebolagen att blanda in biobaserat fordonsbränsle i bensinen. Det skapar en helt ny marknad, säger Björn Gillberg till Ny Teknik.

Får stöd av Nobelpristagaren George Olah
Han har grundat företaget Värmlandsmetanol, som nu har närmare 800 aktieägare och som är i slutfasen i planeringen för en metanolfabrik som ska producera 120 000 kubikmeter metanol per år.

- Vi har 500 aktieägare som är skogsägare och som ser en ljus framtid i den här industrin.

Han har propagerat för metanol som energibärare i över trettio år, precis somNobelpristagaren och metanolprofeten George Olah. (Klicka på länken för att läsa intervjun med Olah)

- Vi är ungefär lika gamla, har likartad utbildning och har arbetat med likartade frågor i lika många år, säger Björn Gillberg.

"Regeringen vek sig för spannmålslobbyn"
Björn Gillberg är besviken på den svenska regeringen, som inte utnyttjar ordförandeskapet i EU till att skapa ett regelverk och en bränslestandard för biobaserat fordonsbränsle som jämställer metanol från skogsråvara med etanol.

- Det nuvarande regelverket är grundat på spannmålsetanol eftersom jordbrukslobbyn i Europa varit så stark. Det känns som att skogsländerna här uppe i norr inte existerar i det här sammanhanget, säger Björn Gillberg.

Men Björn Gillberg tror att det förr eller senare blir en lagstiftning som ger metanol samma förutsättningar som etanol.

- Vi är lyckligt lottade här i Sverige, liksom Finland och Baltikum, med vårt stora överskott av skogsråvara, säger han.

"Skogen är vårt gröna guld"
Med dagens skogsvård växer den svenska skogen snabbare än avverkningen hinner med. Med Björn Gillbergs glasögon på finns ett stort förråd av råvara till fordonsbränsle.

- Skogen är vårt gröna guld. När oljan och gasen är slut har vi vår skog kvar, säger Björn Gillberg.

Han spår att det kommer att byggas ett 30-tal metanolfabriker i de svenska skogslänen framöver.

- Den fabrik som vi nu ska bygga i Hagfors är bara en droppe i havet. Men vi planerar redan nu för fabrik två och tre och andra intressenter är redo att hoppa på.

Värmlandsmetanol AB

Ägare:Stiftelsen Miljöcentrum, Hagfors kommun, LRF samt 726 privatpersoner och 37 mindre företag.

Årsproduktion:120 000 kubikmeter metanol till en produktionskostnad på 3 kronor per liter.

Finansiering:Investeringen på 2 miljarder finansieras av banklån och ägarkapital. Flera emissioner planeras under våren 2010.

Planering:Planerad byggstart december 2010 och driftstart december 2012. Nu förbereds ansökan till miljödomstolen.