Energi

Eon: Nu kan alla i södra Skåne få el

Heleneholmsverket i Malmö. Foto: Eon
Heleneholmsverket i Malmö. Foto: Eon
Presskonferens hölls under fredagen hos Pågen i Malmö. Från vänster Johan Mörnstam, energiminister Anders Ygeman och Anders Carlsson Jemdal, vd på Pågen. Foto: Eon
Presskonferens hölls under fredagen hos Pågen i Malmö. Från vänster Johan Mörnstam, energiminister Anders Ygeman och Anders Carlsson Jemdal, vd på Pågen. Foto: Eon

Elnätbolaget Eon Energidistribution kan säga ja till alla kända önskemål om nya anslutningar till lokal- och regionnätet i södra Skåne. Det är möjligt bland annat genom en ny handelsplats för flexibilitet.

Publicerad

Den senare tiden har flera företag luftat sin oro över en framtida elbrist. Det är trångt i elnäten, framför allt i stamnätet som ägs av Svenska kraftnät, samtidigt som det på vissa ställen är ont om lokal elproduktion.

Det gör att flera företag som vill öka sitt effektuttag från region- eller lokalnät har fått nej. Brödföretaget Pågen i Malmö har till exempel inte kunnat gå vidare med sina utbyggnadsplaner.

Men under fredagen meddelade Eon Energidistribution att situationen är löst i södra Skåne. Alla önskemål om ökat effektuttag som bolaget känner till fram till 2024 ska kunna tillgodoses.

Lösningen omfattar tillförsel av 255 MW genom tre olika åtgärder: En handelsplats för flexibilitet, möjlighet för elnätbolaget att köpa effekt som kapacitetsreserv från Heleneholmsverket samt vissa åtgärder i stamnätet.

Får köpa effekt från Heleneholmsverket

Handelsplatsen kallas för Switch och har tagits fram inom ramen för EU-projektet Coordinet, som Ny Teknik tidigare har skrivit om. Den innebär att företag kan få betalt för att flytta sin elanvändning till tider när belastningen i elnätet är låg.

Enligt Eon Energidistributions vd Johan Mörnstam är i dag en handfull företag, som kan bidra med totalt 60 MW, anslutna till handelsplatsen. Ännu har den inte gått igång skarpt, men ska lanseras den 5 november.

– Det är något som vi är jättestolta över och innovation som vi tror mycket på, säger Johan Mörnstam.

En annan åtgärd handlar om att elnätbolaget får möjlighet att köpa effekttillgång från kraftvärmeverket Heleneholmsverket, som ägs av Eon, elproduktionsbolaget med det snarlika namnet men som är fristående från Eon Energidistribution.

Räknar med 100 MW mer från stamnätet

Heleneholmsverket drivs i dag av naturgas men ska framöver drivas av svensk biogas. När regeringen i somras höjde skatten på fossileldad kraft slutade Eon att leverera el från kraftvärmeverket och fortsatte endast med att producera värme.

Nu har Eon Energidistribution fått klartecken från Energimarknadsinspektionen att bolaget får köpa effekt från Heleneholmsverket för att ha tillgängligt i bristsituationer.

– Med skattepålagan blev det inte lönsamt att producera el för marknaden för elproduktion. Men nu har vi som elnätsoperatör fått rätt att köpa upp kapacitet i en så kallad kapacitetsreserv. Det innebär att vi kan betala kostnaden trots skattepålagan, säger Johan Mörstam.

Dessutom ska Svenska kraftnät vidta vissa tillfälliga åtgärder i stamnätet. Eon Energidistribution räknar med att det ska göra det möjligt att öka uttaget från stamnätet med 100 MW.

”Vi kan tillgodose Eons uttagsbehov”

Längre fram planerar Svenska kraftnät att utföra vissa skyddsåtgärder för att minska risken för problem om fel uppstår i stamnätet. Det handlar framför allt om att systemet måste klara en kortslutning på ledningen mellan Sege och Hurva, där mest effekt överförs i området.

Eon Energidistribution ska också införa tvåbrytaranslutning i sina stationer i Barsebäck och Söderåsen.

– Paketet innebär att vi kan tillgodose Eons uttagsbehov i regionen tills vi har byggt ut stamledningarna utan att tumma på driftsäkerheten, säger Daniel Gustafsson, chef för Svenska kraftnäts avdelning för kraftsystem.