Energi

Eon köper mark för kärnreaktorer

Tyska energiföretagen Eon och RWE har köpt mark i Wales för att bygga kärnreaktorer med en sammanlagd effekt av 3300 MW.

Publicerad

Även om finansieringen av byggena ännu inte är klar har de båda energikoncernerna genom sitt gemensamma brittiska bolag Horizon Nuclear Power köpt mark för 230 miljoner euro i Wylfa i Wales.

Där ska man enligt planerna bygga flera reaktorer med en sammanlagd effekt på 3300 MW. Den första reaktorn ska kopplas in på nätet 2020.

Ytterligare reaktorer har Horizon Nuclear Power planerat att bygga i sydvästra England.

Ett problem för de tyska energiföretagen är de vikande inkomsterna sedan Tyskland beslutat att avveckla kärnkraften till strax efter 2020. Inkomsterna från kärnenergin på hemmamarknaden var en viktig del i kalkylen för de båda bolagens finansiering av den brittiska kärnkraftssatsningen.

Enligt tidningen Handelsblatt för man samtal med reaktorleverantörer som Toshiba och Areva om att gå in med finansiering i projekten.