Energi

Energijättarna nobbar återvunnet kärnbränsle

Siktar mot nästa generations reaktorer. Janne Wallenius är professor i reaktorfysik och leder bolaget Blykalla. I arbetsrummet på KTH har han en del av en bränslestav. Foto: Jörgen Appelgren
Siktar mot nästa generations reaktorer. Janne Wallenius är professor i reaktorfysik och leder bolaget Blykalla. I arbetsrummet på KTH har han en del av en bränslestav. Foto: Jörgen Appelgren

Det är medvind för generation 4-reaktorer. Men än så länge går det inte att använda återvunnet kärnbränsle i dem.

Publicerad

För dem som vill satsa på kärnkraft lovar fjärde generationens reaktorer en ljus framtid. De ska kunna använda kärnbränsle mer effektivt, köras på återvunnet kärnbränsle och i slutänden ge upphov till mindre mängder avfall än dagens kärnkraftverk.

Men än så länge har inga reaktorer börjat byggas. Längst fram ligger ryska Rosatom, som har tagit beslut om en blykyld reaktor på 300 MW vid Jekaterinburg som är tänkt att tas i drift 2022. En bränslefabrik har börjat uppföras.

– Det är det största som har hänt när det gäller generation 4-reaktorer. Det är något konkret, säger Janne Wallenius.

Han är professor i reaktorfysik vid KTH, där den blykylda generation 4-reaktorn Sealer har utvecklats. Han är också vd för det avknoppade företaget Blykalla som är inne i en process för att få bygga en första demonstrationsreaktor i Kanada.

Läs mer:

I Frankrike finns planer på en natriumkyld reaktor på 600 MW, kallad Astrid, i Marcoule. I Kina byggs en gaskyld högtemperaturreaktor på 200 MW, och i Indien pågår bygget av en prototyp av en natriumkyld reaktor på 500 MW.

Men de reaktorkoncept som utvecklas nu i världen är inte avsedda att gå på återanvänt kärnbränsle, vilket har varit ett av de främsta argumenten för generation 4 – det skulle minska behovet av dyra slutförvar under jord.

– Tekniken som gör det möjligt att köra på återanvänt bränsle finns. Men tekniken behöver bli mer kostnadseffektiv. Kommersiella företag vill inte ta den kostnaden. Nu går stora företag som Westinghouse och GE in och investerar i teknik som ska användas i generation 4-reaktorer. Men det gäller inte återvinningssidan, säger Janne Wallenius.

Om beslut tas att använda återvunnet bränsle till generation 4-reaktorer, gör det att slutförvar inte behövs?

– Vad generation 4 kan göra är att förkorta den tid förvaret behövs, från mer än 100 000 år till 1 000 år, och det minskar volymen. Men vi måste i alla fall bygga ett slutförvar.

Läs mer:

Det finns länder där man avvaktar med slutförvarsbeslut, för att invänta teknikutvecklingen för avfall. Hur ser du på det?

– I Sverige är det lika bra att bygga ett slutförvar nu, när det finns pengar i kärnavfallsfonden. SKB (Svensk Kärnbränslehantering) säger att de vill göra förvaret reversibelt, och håller öppet för att det kommer ny teknik i framtiden som kan använda avfallet. Man behöver inte ha bråttom med att påbörja deponering.

Det blev en stor internationell nyhet när indiska Essel Group ME för ett år sedan gick in med 1,8 miljarder kronor i Blykalla. Med investeringen tycktes vägen ligga öppen för att förverkliga planen på demonstrationsreaktorn i Kanada.

Läs mer:

Men löftena har inte infriats.

– Vi väntar fortfarande på pengar från investeringen, säger Janne Wallenius.

Förra vintern lämnade Blykalla, på engelska Leadcold, in en ansökan in till Kanadas kärnsäkerhetsmyndighet om förhandsgranskning av konceptet. Samtidigt inledde två konkurrenter samma granskning. Men den uteblivna finansieringen gör att Blykallas process går på sparlåga.

– Det innebär att några av våra konkurrenter har gått om oss i kön. Nu letar vi efter andra investerare. Det är inte konventionella investerare som går in i något sådant här. Men det finns privata investerare som ser det vi gör som en lösning på världens energiproblem, säger Janne Wallenius.

Generation 4 – med en rykande het kylteknik

Ålder: 49 år.

Arbete: Professor i reaktorfysik vid KTH. Vd för Blykalla.

Sealer: En liten blykyld reaktor som kan byggas i utförande på mellan 3 och 6 MW. Smält bly används som kylmedium. Blyet håller en temperatur på 400–450 grader. Tillsammans med Sandvik har ett stål utvecklats med aluminiuminblandning som ska användas i reaktorn.

Generation 4 använder kylmedier som inte bromsar neutronerna från kärnklyvningen. Har smält metall, salt eller gas som kylmedel.

De obromsade neutronerna har fart nog för att splittra svårklyvbara ämnen som americium, som därmed kan återvinnas från använt kärnbränsle i stället för att slutförvaras direkt.

Utmärker generation 4: kärnbränslet används 100 gånger mer effektivt (än i dagens vattenkylda reaktorer), mängden bränsle kan minskas med 100 gånger och tiden som avfallet behöver slutförvaras minskas med 100 gånger.