Energi

Elkaos i Sverige – men ingen anledning till oro

Elpriserna i södra Sverige har skjutit i höjden. Men för enskilda konsumenter finns ingen anledning till oro än, enligt en expert på Energimarknadsinspektionen. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriserna i södra Sverige har skjutit i höjden. Men för enskilda konsumenter finns ingen anledning till oro än, enligt en expert på Energimarknadsinspektionen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Elpriserna i södra Sverige har legat på extremnivåer de senaste dagarna. Men som enskild konsument finns ingen anledning till oro, enligt Madeleine Hermansson på Energimarknadsinspektionen. ”Vi har ju haft extremlåga priser hela våren”, säger hon.

Publicerad

Det har varit ett ovanligt halvår på elmarknaden. Den kraftiga vårfloden och fyllda vattenmagasin har lett till rekordlåga elpriser.

Men medan prisnivån i norr fortfarande är mycket låg, har södra Sverige stundtals haft skyhöga noteringar de senaste dagarna.

Madeleine Hermansson, samordnare för konsumentkontakt på Energimarknadsinspektionen, uppmanar dock elkunderna att ta den senaste tidens prisökningar med visst lugn.

– Sitter man i ett elavtal behöver man inte känna oro alls. Men jag kan förstå om man som kund med ett rörligt avtal funderar på "vad innebär det här för mig", säger hon.

– Men jag tycker inte att man ska vara så orolig bara för att priserna stigit under några dagar.

Kan drabba timkunder

De konsumenter som främst kan drabbas av prisnivåerna nu är de som har timprisavtal, där kostnaden påverkas av när på dygnet som elförbrukningen sker.

– Det kan slå mot dem med ett rörligt elpris. Men jag skulle inte uppmana till någon oro än, säger Madeleine Hermansson.

– Tanken med timprisavtal är ju också att man ska kunna lägga sin förbrukning på låglasttimmarna. Då får man aktiva konsumenter som hjälper till för ett effektivt utnyttjande av elnäten.

"Läs avtalsvillkoren"

Det är i elområdena 3 och 4, i praktiken Svealand och Götaland, som priserna rusat i höjden.

Spotpriset på elbörsen Nordpool toppade på torsdagen på över två kronor per kilowattimme – medan elen i norra halvan av Sverige kostade bara omkring 15 öre som mest.

På fredagen låg priserna i norra Sverige på under 10 öre, medan de i södra Sverige som högst nådde nästan 80.

Sett över lite längre tid har elpriserna dock varit extremt låga i hela landet i år, påpekar Madeleine Hermansson.

– Sedan är det viktigt att inte bara stirra sig blind på priset, utan att man också undersöker vad det är för företag och om företaget till exempel har mycket klagomål mot sig, säger hon.

– Det är också viktigt att läsa avtalsvillkoren. Avtalsvillkor är inte roligt, men de kan vara väldigt bra att hålla lite koll på.

Fakta: El i Sverige

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra elområden: Luleå (SE1), Sundsvall (SE2), Stockholm (SE3) och Malmö (SE4).

Priset på elbörsen Nordpool, där elproducenter säljer el till elhandelsföretag, bestäms utifrån tillgång och efterfrågan i respektive område. Men även möjligheten att föra över el mellan områdena påverkar.

Det produceras mest el i norra Sverige, medan det används mest el i söder. Samtidigt är överföringskapaciteten mellan områdena begränsad, vilket gör att all överskottsel från norra Sverige inte kan användas i söder.

Källa: Svenska Kraftnät med flera.