Energi

"E-cat": Grekiska ägare fortfarande hemliga

Andrea Rossi Foto: Mats Lewan
Andrea Rossi Foto: Mats Lewan
Maddalena Pascucci
Maddalena Pascucci

Ny Teknik har granskat det grekiska bolag som är uppfinnaren Andrea Rossis pilotkund för energikatalysatorn. Företaget planerar för produktionsstart 2012, men de verkliga ägarna är fortfarande hemliga.

Publicerad

(English version here).

Med energikatalysatorn – apparaten som tycks alstra energi ur en okänd kärnreaktion – siktar uppfinnaren Andrea Rossi på att sälja el för omkring sju öre per kilowattimme. Det är lika billigt som produktionskostnaden för dagens billigaste el – den från existerande vattenkraft.

Ren värmeenergi från energikatalysatorn ska dessutom bara kosta 0,3 cent (dollar), eller två öre, per kilowattimme.

En sådan energikälla skulle förstås kunna förändra marknaden kraftigt. Ny Teknik har därför tagit en ny titt på den första kända europeiska tillverkaren – företaget Defkalion Green Technologies i Grekland, där en pilotinstallation på en megawatt enligt Andrea Rossi ska invigas i oktober 2011.

Bolaget säger sig planera två fabriker, varav en redan ska vara iordningsställd i staden Xanthi, med en blivande total kapacitet på 300 000 enheter per år. Produktionsstart är planerad till 2012 med en volym på omkring 40 000 enheter första året.

Produkterna ska riktas både mot hushåll och företag, och ska kunna användas för både uppvärmning, kyla och elproduktion. Ingen officiell information finns om pris eller specifikationer.

Defkalion räknar med 125 anställda vid fabriken i Xanthi och totalt 200 anställda inom företaget under 2012.

Liksom Rossis amerikanska partner, företaget Ampenergo, säger sig Defkalion ha verifierat energikatalysatorns funktion.

– Ja, vi har genomfört och närvarat vid flera tester av labb-prototyper av energikatalysatorn och har noterat positiva och uppmuntrande resultat från det allra första testet. Flera andra tester gällande industriella prototyper har redan utförts och ytterligare är planerade under de kommande månaderna, säger Symeon Tsalikoglou, talesman för Defkalion.

Defkalion ska ha ett avtal som ger ensamrätt för produktion av energikatalysatorn i Grekland, Cypern, plus Balkanländerna samt Rumänien och Bulgarien, och dessutom förstahandsrätt till distribution i hela världen utom USA och för militära ändamål.

I ett reportage i den italienska nyhetskanalen Rai News i maj 2011 uppgav Alexandros Xanthoulis, representant för bolagets ägare, att den totala investeringen för verksamheten i Grekland och på Balkan uppgår till omkring 200 miljoner euro.

Vem som ligger bakom investeringen är dock fortfarande okänt.

I Defkalions styrelse representerar Alexandros Xanthoulis formellt bolaget Praxen, registrerat på Cypern i december 2010. Med bolaget registrerat på Cypern kan ägarnas identitet hållas hemlig genom att man har en formell aktieägare som representant.

Enligt Symeon Tsalikoglou utgörs ägarna av en grupp internationella investerare, dock utan statlig finansiering vare sig från Grekland eller från andra länder.

– Den grekiska regeringen är informerad om projektet och Defkalions verksamhet, men inte finansiellt involverad, säger Symeon Tsalikoglou.

Kopplingen till regeringen är Christos Stremmenos, vice vd och medlem i Defkalions styrelse. Han är tidigare grekisk ambassadör i Italien och även tidigare professor i fysikalisk kemi vid Bolognas universitet där han samarbetade med Rossis vetenskapliga rådgivare Professor Sergio Focardi från omkring 1990.

I en nyligen publicerad artikel på Andrea Rossis webbsajt Journal of Nuclear Physics redogör han för hur han tror att det fysikaliska förloppet i energikatalysatorn kan förklaras. I artikeln refererar han också till ett test från oktober 2010 då processen ska ha körts utan tillförsel av elektrisk uppvärmning i över två timmar.

Stremmenos berättar för Ny Teknik att han är personlig vän med Greklands nuvarande premiärminister George Papandreou sedan motståndet mot den grekiska militärjuntan på 70-talet och han bekräftar att regeringen är informerad. Även han uppger att Defkalions ägande är privat.

– Till 95 procent är det privata företag men naturligtvis är det vår tanke att även låta företag med statligt ägande delta, säger Christos Stremmenos.

När det gäller Defkalions avtal med Rossi säger Christos Stremmenos att det är preliminärt undertecknat, men att vissa klausuler fortfarande måste uppfyllas.

Det bekräftas av Andrea Rossis fru, Maddalena Pascucci som är affärsjurist och sköter de kommersiella överenskommelserna runt energikatalysatorn. Formellt är avtalet upprättat mellan Praxen och det italienska bolaget Efa srl där hon är huvudägare.

– Kontraktet kan definieras av två grundläggande steg. Det första är ett experimentellt test. Om det testet går bra görs en första utbetalning. Därefter görs den huvudsakliga utbetalningen, av större ekonomisk betydelse, när anläggningen på en megawatt levererats, säger Maddalena Pascucci.

En fråga kring avtalen är vilket beroende de har av godkända patent. För trots att ett patent nyligen beviljats i Italien anser många att den internationella patentansökan har betydande svagheter. Enligt Rossi är dock patenten inte avgörande.

– Avtalen gäller ändå eftersom de är baserade på tekniken och på know-how, oberoende av om patenten beviljas eller inte. Kunderna har skrivit på fullt medvetna om situationen när det gäller patenträttigheter, säger Andrea Rossi.

Ytterligare ett viktigt avtal är det med Bolognas Universitet för uppdragsforskning kring energikatalysatorn till ett värde av 500 000 euro. Även det avtalet ska formellt slutas med Efa srl. Det är dock fortfarande under förhandling.

Bolaget Efa har med andra ord en central roll för energikatalysatorn i Europa. Och den som formellt har ett avgörande inflytande över licensieringen av tekniken är Maddalena Pascucci, med full kontroll inom EU, stort inflytande i USA, innehavare av det italienska patentet och dessutom innehavare av den internationella patentansökan för resten av världen.  

* Andrea Rossi, uppfinnare av energikatalysatorn. Examen i filosofi från Università degli studi di Milano. Grundare och ägare till 50 procent av Leonardo Corporation i USA (se nedan). Grundare av den parallella verksamheten EON srl i Italien, numera såld (se nedan).Sökande av amerikanskt patent för energikatalysatorn. * Maddalena Pascucci, gift med Andrea Rossi. Affärsjurist med examen i ekonomi, inriktning mot juridik. Ägare till 70 procent av EFA srl (se nedan). Ägare till 50 procent av Leonardo Corporation (se nedan). Innehavare av italienskt patent för energikatalysatorn. Sökande av internationellt patent (utom USA) för energikatalysatorn. - - - - * Defkalion Green Technologies, Grekland.Har ensamrätt på produktion av energikatalysatorn i Grekland och på Cypern, och för distribution i samma länder, plus Balkanländerna samt Rumänien och Bulgarien. Huvudägare är företaget Praxen, registrerat på Cypern (se nedan).Registrerat april 2011. Styrelse: George Sortikos, född 1942 – styrelseordförandeGeorge Xanthoulis, född 1987 – vice styrelseordförandeAurel David, född 1969 – vdAlexandros Xanthoulis, född 1954 – styrelsemedlem, representant för PraxenChristos Stremmenos, född 1932 – styrelsemedlemIoannis Hadjichristos, född 1958 – styrelsemedlem Andreas Meidanis, född 1953 – styrelsemedlemMouafak Saouachni, född 1961 – styrelsemedlem Andreas Drougas, född 1945 – styrelsemedlem * Praxen Defkalion Green Technologies (Global) Ltd, CypernHuvudägare till grekiska Defkalion (se ovan). Officiellt baserat i staden Limassol på Cypern.Defkalions avtal om ensamrätt (se ovan) är formellt slutet mellan Praxen och det italienska bolaget EFA srl (se nedan).Registrerat december 2010. * Ampenergo, USA. Får enligt ett avtal med Rossis bolag Leonardo Corporation (se nedan) del av royalty på all försäljning av licenser och produkter baserade på energikatalysatorn i Nord- och Sydamerika. Grundat april 2009 av Karl Norwood, Richard Noceti, Robert Gentile, och Craig Cassarino (läs vår intervju med Cassarino här). Anm. Robert Gentile och Craig Cassarino grundade omkring 1997 Leonardo Technologies Inc, LTI, tillsammans med Andrea Rossi som senare sålde sin andel. * EFA srl, Italien EFA har ensamrätt att hantera licenser för energikatalysatorn i Europa. EFA förhandlar med Bolognas universitet om uppdragsforskning kring energikatalysatorn enligt ett avtal värt 500 000 euro. Huvudägare (70 procent): Maddalena Pascucci (se ovan). Minoritetsägare: Bland andra affärsjuristen Giuliano Guandalini som bekträftar att han hjälpte Andrea Rossi att sälja bolaget EON srl omkring 2008 (se nedan). * Leonardo Corporation, USA Bas för utveckling och prototyptillverkning av energikatalysatorn. Enligt Rossi har företaget en fabrik i Miami, USA. Tidigare verksamhet: Bland annat utveckling av termoelement, samt av dieselgeneratorer drivna med biobränsle (parallell verksamhet till EON srl, se nedan). Grundat av Andrea Rossi april 1997 i New Hampshire, USA. Ägare: Andrea Rossi (50 procent), Maddalena Pascucci (50 procent).  (Ej att förväxla med Leonardo Technologies Inc, LTI, med Rossi som medgrundare och tidigare ägare till 33 procent. Övriga grundare av LTI är också grundare av Ampenergo, se ovan). * EON srl, Italien Utvecklar och säljer av dieselgeneratorer drivna med biodiesel. Grundat av Andrea Rossi 2002 och sålt omkring 2008 för cirka en miljon euro. Affärsjuristen Giuliano Guandalini, numera delägare i bolaget, samt minoritetsägare i EFA srl, bekräftar för Ny Teknik att han hjälpte Rossi att sälja EON.