"DME bättre än resursvidriga alternativ"

2010-09-14 06:54  

I förra veckan invigdes det första tankstället för fordon som går på biodrivmedlet DME, dimetyleter. Samtidigt drar den första fabriken igång som omvandlar svartlut från masssaindustrin till DME. Och Volvo skickar ut en handfull kommersiella DME-lastbilar på vägarna. Men Ny Tekniks läsare är kluvna till det nya biobränslet. 

Signaturen Arg dömer ut hela skiftet till grön energi: Både att spara energi och hålla sig till miljövänlig energi är ett oerhört hyckleri från både politiker och producenter, där konsumenten får både minskad livskvalitet och högre utgifter.

Läsaren Gobbel ser däremot DME som ett högklassigt bioalternativ: Jag tycker att DME-spåret är bra mycket intressantare än resursvidrig etanoldrift, eller utopisk vätgasdrift. Vi sitter ju som sagt på en del skog i vårt lilla land. Jag har hört någon siffra på att om all svartlut ifrån massaindustrin skulle omformas till DME, så skulle det täcka cirka 25 % av Sveriges lastbilsflottas behov.

Även Sune S är inne på att just denna energiutvinning är smartare än andra: Utbytet från biomassan är betydligt större än vid rötning till biogas. DME är också mycket enklare att lagra än biogas. Med nya brännare kan DME också ersätta gasol.

Några läsare diskuterar råvaran, svartluten, till DME-tillverkningen. En av dem är Marcus:

Svartluten är ingen "restprodukt" som många vill få det till. I svartluten finns kemikalierna som används vid kokningen av massaveden. Dessa kemikalier återvinns i sodapannan som samtidigt gör el och värme som används på bruket och i samhället. För att man ska kunna göra DME av svartluten måste det finnas ett överskott av svartlut.

Och han får svar av Cecilia:

Det går att producera DME från alla typer at biomassa genom en förgasningsprocess, exempelvis halm, träflis, energigrödor etcetera med mycket låg klimatpåverkan. Svartlutsspåret är attraktivt då det har den potentiellt lägsta kostnaden.

Men Anders växlar in på det i fossila spåret: DME från annat än svartlut är knappast ekonomiskt möjligt. DME från brunkol och naturgas är däremot mycket troliga alternativ.

Sune S svarar: Avsikten med det här projektet är att utveckla teknik för framtida fordonsbränsle. Det är en strategisk satsning för att minska beroendet av fossila bränslen och en beredskap när de börjar sina och priset stiger. Det pågår mycket forskning och utveckling runt om i världen i samma syfte. Det är inte dagens ekonomi som är avgörande, det är framtidens ekonomi och leveranssäkerhet.

Dimetyleter

DME står för dimetyleter och när bränslet framställs ur biomassa kallas det bio-DME. DME kan även framställas av naturgas.

Vid Chemrecs fabrik i Piteå tillverkas bio-DME av svartlut, en energirik, trögflytande bioprodukt från massaindustrin. Svartluten förgasas och bildar syntesgas som sedan omvandlas till DME i två katalytisk steg.

Bränslet är en gas men omvandlas till vätska redan vid ett lågt tryck på fem bar. DME både lagras och transporteras i vätskeform. Hanteringen liknar den för gasol.

Bio-DME som bränsle i en dieselmotor ger lika hög verkningsgrad och en lägre ljudnivå jämfört med traditionella motorer. Jämfört med diesel ger bio-DME 95 procent lägre koldioxidutsläpp. Förbränningen ger dessutom mycket låga utsläpp av partiklar och kväveoxider.

Energiinnehållet är 28 MJ/kg jämfört med 43 MJ/kg för diesel.

DME från naturgas används i dag som drivgas i sprayflaskor och för skumning av skumplast. Men DME från naturgas eller kol används också i flera länder som drivmedel.

Katarina Ellemark

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt