Energi

Det ljusnar för nettodebiteringen

Små vindkraftverk på tomten och solceller på taket. Den egenproducerade elen bör stimuleras med enklare regler, menar fyra stora påtryckarorganisationer. Bilden visar egen el-aktivisten Johan Ehrenbergs vindsnurror på Kulturhusets tak sommaren 2010. Foto: Lars Anders Karlberg
Små vindkraftverk på tomten och solceller på taket. Den egenproducerade elen bör stimuleras med enklare regler, menar fyra stora påtryckarorganisationer. Bilden visar egen el-aktivisten Johan Ehrenbergs vindsnurror på Kulturhusets tak sommaren 2010. Foto: Lars Anders Karlberg
Anders Richert, chef för Nätenheten på Svensk Energi.
Anders Richert, chef för Nätenheten på Svensk Energi.

- Det ser ut som att vi börjar få gehör för nettodebitering av el från privatperson som har solceller eller vindkraftverk på tomten och vill kvitta sitt överskott mot konsumtionen hos elnätsföretaget.

Publicerad

Det säger Anders Richert, chef för Nätenheten på branschorganisationen Svensk Energi, efter en uppvaktning på Näringsdepartementet på tisdagsförmiddagen.

Han hade sällskap av Björn Galant, energiansvarig på LRF, Christer Söderberg, ordförande för de mindre kraftproducenternas organisation Sero samt Lars Hedström, som representerade Svensk Solenergi.

Även Bengt Stridh, ABB-ingenjör med solceller som specialitet och stridbar egen el-producent med en privat solcellsanläggning i Västerås, skulle varit med men fick förhinder.

Här är deras förslag:

  1. Ge den privata elproducenten möjlighet att ”lagra” el i nätet. Elnätsföretaget skulle sedan enbart debitera nettoförbrukningen på månadsbasis. På detta nettovärde betalas energiskatt och moms.
  2. Eventuellt produktionsöverskott hos kunden under månaden innebär att förbrukningen sätts till noll. Detta innebär då per definition att den enskilde blir nettokonsument på årsbasis och slipper extra mätavgift.
  3. Tillåt kunden att enkelt rapportera in sin bruttoproduktion för att erhålla elcertifikat.

- Tidigare har man strävat efter att allting ska vara så himla korrekt när det gäller inmatningen på nätet. Men det handlar om ett så litet tillskott från den egenproducerade elen att man kan bortse från det överdrivet korrekta, säger Anders Richert till Ny Teknik.

Uppvaktningen var en uppföljning av ett möte i fredags om utvecklingen av så kallade smarta elnät, som ska kunna hantera väsentligt större variationer i inmatningen av el än i dag, när merparten kommer från vattenkraftverk och kärrnkraftverk.

Men innan själva elnäten blir smartare skulle själva regelverket kunna utvecklas och bli smartare redan nu, menar Anders Richert.

I Danmark praktiserar man nettodebitering sedan 1998. Går det i Danmark så borde det gå i Sverige.

- Vi tyckte att tjänstemännen på Näringsdepartementet lyssnade på oss och verkade mycket mer mottagliga för våra argument den här gången. Men vi vet ännu inte hur näringsministern och finansministern tänker, säger Anders Richert.

Nettodebiteringen har dragits i långbänk. Först fick KTH-professorn Lennart Söder i uppdrag att utreda det hela och hans rapport var positiv.

Men det dög inte utan Elmarknadsinspektionen fick göra en ny utredning.

Även EI var positiv till nettodebitering men då drog Finansdepartementet och Skatteverket i bromsen:

-Man får inte kvitta skatter mot varandra enligt svensk lag, sade Skatteverket.

Men påtryckargruppen från Svensk Energi, LRF, Sero, och Svensk Solenergi menar att det går att komma runt skattekvittningsförbudet genom att se det som en energieffektivisering och genomföra nettoräkningen innan det kommit skatter in i bilden och sedan beskatta nettot med energiskatt och moms.