Energi

Det krävs 120 år att avveckla de äldsta kärnanläggningarna

Dounreay i norra Skottland är en av 17 kärnteknikanläggningar i Storbritannien som har ställts av, och som ska avvecklas och saneras. Foto: Guinnog
Dounreay i norra Skottland är en av 17 kärnteknikanläggningar i Storbritannien som har ställts av, och som ska avvecklas och saneras. Foto: Guinnog

Enligt en rapport skulle prislappen för att avveckla och sanera Storbritanniens äldsta kärnkraft landa på 1 496 miljarder kronor. Och arbetet kan vara avslutat först om 120 år.

Publicerad Uppdaterad

Kärnkraft står för 20 procent av Storbritanniens elförsörjning, och flera nya reaktorer byggs. Men landet har också 17 kärnkraftverk och forskningsreaktorer som har tagits ur bruk. Anläggningarna ska avvecklas och material och platser saneras.

En ny rapport från en kommitté i det brittiska underhuset, the House of Commons Public Accounts Committee (PAC), sågar hur den brittiska staten har övervakat örikets kärnanläggningar, utan att ha den nödvändiga kunskapen om deras tillstånd. Det rapporterar Engineering and Technology.

Ovanpå det hävdas att rutinerna för hur kärnkraftverk ska tas ur drift baseras på antaganden som gjordes när kärnkraftsindustrin var under etablering. The Nuclear Decommissioning Authority (NDA) har ansvar för att säkerställa säkerheten vid de 17 anläggningarna, men årtionden av dålig dokumentation av kraftverken samt var radioaktivt avfall och material förvaras har skapat stora kunskapsluckor hos NDA.

Kommittén anser att NDA inte har gjort nog mycket för att föra in ytterligare kunskap och ny teknik i kärnkraftsindustrin, och konsekvenserna för alla missar blir en dyr och omständlig avveckling.

Kostnaden: 1 494 miljarder kronor

I sin rapport har PAC har räknat på kostnaden och den tid som skulle krävas för att stänga och sanera 17 av Storbritanniens äldsta anläggningar – svaret är 1 494 miljarder kronor (132 miljarder pund), och arbetet beräknas vara avslutat om 120 år.

En talesperson för NDA kommenterar rapporten så här:

- Vi uppskattar att kommittén inser de inneboende osäkerheterna och utmaningarna som är förknippade med vårt uppdrag att städa upp 17 av Storbritanniens äldsta kärnkraftverk och den futveckling som sker. Men vi prioriterar säkerhet, och vi godtar inte kommitténs påstående om att vi inte förstår oss på säkerhet vid kärnkraftverken. Vårt arbete är noga reglerat för att säkra att vi upprätthåller den högsta säkerhetsstandarden.