ENERGI

Deras rotorblad av mycel ska gå att kompostera

Teamet arbetar med sin lilla prototyp.
Teamet arbetar med sin lilla prototyp.

Uttjänta rotorblad riskerar att fylla världens soptippar – men nu försöker man ersätta kompositen av plast och glasfiber. Ett nytt förslag kombinerar flätade bambupinnar med svampmycel.

Vindkraftverkens rotorblad utsätts för stora påfrestningar, och efter några årtionden behöver de bytas ut. Laminaten av glasfiber och epoxy som gör bladen hållbara innebär också att de är komplicerade att återvinna, men det finns ambitioner kring att ändra på den saken. Exempelvis samarbetar skogsbolaget Stora Enso med tyska uppstarten Voodin Blades som utvecklar rotorblad av laminerat trä.

University of California Davis tittar på ett mer udda alternativ, rotorblad av kombinationen svampmycel och bambu. Svampmycel är den trådliknande och underjordiska delen av en svamp, och det utgör svampens egentliga kropp. 

Nu testas en prototyp på campus av the Advanced Composites Research, Engineering and Science laboratory. Det skriver Clean Technica

Flätade bambupinnar

Forskarna experimenterar med bambupinnarnas placering.
Forskarna experimenterar med bambupinnarnas placering.

Man utgår från en stomme av flätade bambupinnar. Mycel, som ersätter plasten, kan sedan odlas direkt på stommen – i ett medium som svampen uppskattar. Mycelen kan dessutom plocka upp egenskaper från vad den livnär sig på. Den tredje delen är biomassa, i form av avfall från Kaliforniens jordbruk, som ersätter glasfibern. 

Projektet har fått ekonomisk backning, bland annat genom UC Davis Green Initiative Fund – och forskarna tror att det komposterbara rotorbladet ska kunna bli en verklighet till år 2035. Planen är att montera blad av den nya kompositen på ett vindkraftverk på 1 kW. Efter det kan man börja leta efter partners för en kommersialisering.