Övriga nyheter

Danmark tar täten

För ett år sedan låg Sverige jämsides med Danmark när det gäller installerade solceller.I år har Danmark sprungit om Sverige i en rasande fart med över 30 000 nya anläggningar.

Publicerad

Enligt den danska energimyndigheten Energinet väntas den samlade solcellskapaciteten i Danmark tiofaldigas i år – från cirka 15 megawatt installerad effekt i slutet av 2011 till 150 megawatt i slutet av 2012.

Energinet räknar med mer än 30 000 nya anläggningar i år. Fram till september hade det byggts 20 000 nya solcellsinstallationer och nu spår man ytterligare 10 000 innan året är slut.

De danska hushållen satsar på betydligt större solcellsinstallationer än de svenska.

- I Danmark går gränsen för nettodebitering vid 6 kW, motsvarande 40 kvadratmeter solcellspaneler, och det blir därför ganska naturligt att de flesta anläggningar som byggs är i den storleken, säger Johan Paradis, solcellsexpert på konsultföretaget Energibanken till Ny Teknik.

Ungefär hälften av alla installationer i Sverige ligger under 3 kW, alltså cirka 20 kvadratmeter.

Anledningen till att danskarna är så vilda på solceller kan sammanfattas i ett par punkter, enligt den svenska solcellsexperten Bengt Stridh i Västerås.

1. Att Danmark tillåter netto- avräkning mot den el man köper från elbolaget.

2. Att Danmark ger skattereduktion för inköpskostnaden.

3. Att Danmark har Europas näst högsta elpris.

4. Att priset på solcellssystem fallit med över 40 procent det senaste året.

- Våra svenska politiker borde ta lärdom av Danmark. Svårare än så är det faktiskt inte att få drag under galoscherna på solcellsmarknaden, säger Bengt Stridh.