Energi

Då blir förnybar energi billigare än fossil

Foto: Alamy, TT
Foto: Alamy, TT

Om två år kan energi från förnybara källor vara billigare att framställa än den från fossila källor. Det uppger International renewable energy agency – Irena – i en ny rapport.

Publicerad

Enligt rapporten är solcellsmoduler i dag 80 procent billigare jämfört med 2009. Priset för elektricitet som framställts med solceller har sjönk med tre fjärdedelar mellan perioden 2010-2017. Under samma period har priset på vindturbiner halverats.

”Elektricitet från förnybara källor kommer snart att vara billigare än den från de flesta fossila källor. Lagom till 2020 kommer förnybart som i dag används kommersiellt att ligga på samma kostnadsnivåer som fossilt, med de flesta källor på de lägre kostnadsnivåerna eller till och med under priset för fossilt”, skriver Irena i sin rapport.

Ny och mer effektiv teknik är en av förklaringarna till de sjunkande priserna. Irena nämner större vindturbiner, solceller med högre verkningsgrad och större bruk av dataanalys som exempel.