Energi

Cancerstudie 27 år efter Tjernobylolyckan

13 årig pojke med sköldkörtelcancer och metastaser i lungorna. Bild till vänster före terapin. Efter fyra radiojodbehandlingar var metastaserna borta. Foto: Universitetskliniken i Würzburg
13 årig pojke med sköldkörtelcancer och metastaser i lungorna. Bild till vänster före terapin. Efter fyra radiojodbehandlingar var metastaserna borta. Foto: Universitetskliniken i Würzburg

Chanserna att överleva sköldkörtelcancer efter en strålningsolycka är mycket goda visar en långtidsstudie.

Publicerad

Barn och ungdomar som drabbades av sköldkörtelcancer på grund av strålningen efter kärnkraftolycka i Tjernobyl har klarat sig mycket bra från efterverkningar.

Det visar en långtidsstudie som utförts av forskare i Minsk och Würzburg. Studien publiceras i facktidskriften Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Under åren närmast efter olyckan den 26 april 1986 noterades en ökning av sköldkörtelcancer bland barn och ungdomar i Ukraina, Vitryssland och västra Ryssland. Bland de flesta drabbade utvecklades en typ av tumör mer aggressivt hos unga än hos vuxna.

229 unga vitryssar med sköldkörtelcancer observerades under perioden 1992 till 2012. Deras tumörer opererades först bort i Vitryssland. Därefter fick patienterna radiojodterapi i Tyskland. Samtliga observerade betecknades som högriskpatienter eftersom de drabbats av mycket höga stråldoser.

Långtidsstudien visar att tumörerna tillbakabildades helt hos 64 procent av de observerade. Radiojodterapin hjälpte 30 procent att bli av med tumörerna. En patient dog av biverkningar från cancerterapin genom lungfibros. Endast två patienter drabbades av återfall.

En slutsats från Tjernobylolyckan är att särskilt barn och ungdomar måste observeras så snabbt som möjligt efter en strålningsolycka. "Möjligheterna till läkning ökar ju tidigare sjukdomen upptäcks, säger Christoph Reiners som arbetat med studien sedan 1992 och behandlat mängder av unga människor med radiojodterapi.

Reiners menar att erfarenheterna är uppmuntrande vid en jämförelse med händelserna i Fukushima. Antalet fall av sköldkörtelcancer anses där bli minimalt eftersom området kring kärnkraftanläggningen snabbt evakuerades och kontroll av livsmedel snabbt infördes.