Energi

Brittiskt ”kryobatteri” ska lagra 250 MWh

Foto: Highway Power
Foto: Highway Power
Foto: Highway Power
Foto: Highway Power

En tekniksatsning med mål att bli ett av Europas största energilagringssystem. Utanför Manchester har man nu tagit de första stegen mot etableringen av ett 250 MWh kryobatteri.

Publicerad

För att vi i framtiden på ett tryggt sätt ska kunna luta oss mot intermittenta energislag som sol- och vindkraft så krävs det bra lagringsmöjligheter. Och nu ska man i Storbritannien etablera en innovativ lösning – nämligen vad man kallar för ett kryobatteri.

Tekniken handlar om att man komprimerar och kyler ner luft till -196 grader Celsius, vilket gör att den blir flytande. Det här sker när den förnybara energin flödar och den flytande luften lagras sedan i tankar. När solen har gått ner och vinden mojnat så låter man luften värmas upp, för att driva en turbin – och på så sätt får man då ut energi. Beroende på hur systemet används ligger verkningsgraden på 60-70 procent.

Den stora fördelen med systemet är att det dels ska vara skalbart och att det även ska kunna lagra energi längre än vad traditionella batterier klarar av.

Företaget bakom projektet, Highview Power, har hållit på med olika pilotprojekt i ett par år och det 50 MW-system som man nu bygger utanför Manchester ska ha kapacitet att lagra 250 MWh. Detta innebär att det kommer vara en av de större energilagringsanläggningarna i Europa.

Tekniken har visat sig fungera väl och Highview Power har fått ett bidrag från den brittiska staten på 10 miljoner pund för att bygga anläggningen men även ett närliggande besökscenter.

Redan under det första kvartalet 2021 kommer man att kunna besöka anläggningen för att se hur det hela fortlöper, och 2023 beräknas kryobatteriet tas i drift. Då ska flytande luft kunna hålla 50 000 hem försörjda i fem timmar, det rapporterar BBC.