Energi

ABB tar hem största HVDC-ordern

Omriktningen av strömmen från växelström till likström och tillbaka igen görs i HVDC Light ventiler. Foto: ABB
Omriktningen av strömmen från växelström till likström och tillbaka igen görs i HVDC Light ventiler. Foto: ABB

Med ett ordervärde på 4,2 miljarder kronor är den irländska kraftlänken den största beställning som någonsin gjorts när det gäller HVDC-utrustning.

Publicerad

För svensk del är det en av 2 000-talets största industriorder.

Ändå ger den inga nya jobb.

– Men den ger en grundtrygghet för många, många ABB:are i Ludvika, säger Claes Schelbe, chefen för ABBs HVDC-enhet, i tidningen Dala-Demokraten.

Den irländska ordern från transmissionsbolaget Eirgrid avser utrustning som ska användas till en kraftlänk mellan Woodland på Irland och Deeside i Storbritannien. En del av ordern är en 19 mil lång sjökabel, plus en kabel som ska gå sju mil under jord på land. Bara kabeln, som tillverkas av ABB i Karlskrona, är värd cirka två miljarder kronor. Den övriga utrustningen, som kondensatorer, transformatorer, ventiler, kontrollsystem och annat som ingår i HVDC – högspänd likströmsöverföring – tillverkas och testas på olika ABB-enheter i Ludvika.

Enligt ABB klarar länken den högsta spänningen någonsin, 200 kV, för högspänd likströmsöverföring ”light”. Överföringskapaciteten blir 500MW.

De enda synliga delarna av kraftlänken blir strömriktarstationerna – som omvandlar växelström till likström och vice versa - i båda ändarna på land. Själva kabeln kommer att vara inkapslad i sprutad polymerisolering för att klara de tuffa förhållandena i irländska sjön.

Länken mellan Irland och Storbritannien ska göra det möjligt för irländarna att bygga ut vindkraften – flera hundra vindkraftverk planeras – och exportera vindel till Storbritannien när det blåser och importera el från England när man behöver. Hösten 2012 ska kraftlänken mellan Irland och Storbritannien tas i bruk. Innan dess ska en modell av länken byggas i Ludvika – för att testas och provköras.