Energi

54 minor i vägen för Nordstreams gasledning

Sammanlagt 54 minor ligger på botten där den rysk-tyska gasledningen ska dras fram i Finska viken. Det uppger Lars O Grönstedt, seniorrådgivare till exploatören Nord Streams bolagsledning.

Publicerad

Sveriges radios Ekoredaktion avslöjade i helgen att 20 000-30 000 potentiellt farliga minor finns kvar på bottnen i Finska viken.

I den 50-meter breda korridor där bolaget Nord Stream vill dra fram två gasledningar har 31 minor påträffats inom den finska ekonomiska zonen och 23 stycken på den ryska sidan av viken, uppger Lars O Grönstedt till Nyteknik.se.

Om bolaget får Östersjöländernas tillstånd att placera ut gasledningarna i sträckning som föreslagits av bolaget måste minorna desarmeras.

-Man kan antingen tänka sig att de detoneras på plats eller att de bogseras bort och detoneras på annan plats, säger Lars O Grönstedt.

En mina har också påträffats i den svenska ekonomiska zonen. Liksom en senapsgasbomb i den danska ekonomiska zonen.

Nord Stream söker miljötillstånd i alla berörda Östersjöländer och samråd pågår med försvarsmakterna om hur minorna bäst hanteras.

I Sverige har Sjöfartsverket och Naturvårdsverket begärt att bolaget redovisar en alternativ dragning i den svenska zonen. Om rören ska gå en annan väg kan nya minsvepningar behöva göras.

–De minsvepningar som vi gör, görs med allt större detaljrikedom, så det är inte så att vi får börja om från noll. Men om man till slut kommer fram till att vi måste göra en omfattande ny dragning, då behövs det nya mätningar, säger Lars O Grönstedt.

Sprängningarna av minorna kan komma att ske först när bolaget fått alla tillstånd klara.

–Jag räknar med att vi tillfredställt alla rimliga miljökrav till hösten. Sedan får vi se hur lång tid regeringarna tar på sig för att komma fram till beslut, säger Lars O Grönstedt.