ELBILAR

Ny prognos: Elbilsförsäljningen rasar

En elbil som laddas
Sänkt prognos för elbilsförsäljningen 2023. Arkivbild

Försäljningen av nya elbilar ser ut att rasa. Mobility Sweden sänker prognosen kraftigt för året. –Det beror på höjda räntor, minskad köpkraft och avskaffad klimatbonus, säger Mobility Swedens chefsekonom Sofia Linder.

Publicerad Uppdaterad

Branschorganisationen Mobility Sweden sänker sin prognos för årets elbilsförsäljning med 13 000 bilar till totalt 93 000 nyregistreringar.

–Det har varit en god utveckling av nyregistrering av elbilar mellan januari och maj, men de bilarna såldes under förra året. Nu ser vi en kraftig inbromsning i efterfrågan där framförallt nya order på privatsidan sjunkit som en sten i år. Det kommer påverka elbilsregistreringarna under andra halvåret, säger Sofia Linder.

Privatkunder drivande

Hon förklarar att för elbilar har privatkunderna varit drivande de senaste åren, mer än hälften av elbilarna köps eller leasas av privatpersoner.

–Nu med höjda räntor och avskaffad bonus har kostnaderna ökat betydligt.

Folk har helt enkelt inte råd att köpa en dyrare bil längre.

–Det är inte bara de höjda räntorna, hushållen är hårt pressade av prisökningar och sänkta reallöner.

Tills i november fanns en statlig bonus för elbilsköpare, men den togs bort snabbt av den nytillträdda regeringen.

–Elbilar är fortfarande dyrare än andra bilar. Klimatbonusen jämnade ut det. Som vi sett nu så togs klimatbonusen bort vid sämsta tänkbara tillfälle, säger Sofia Linder.

Helårsprognosen sänks

Andelen elbilar beräknas nu uppgå totalt till 35 procent av de nya bilarna, mot en tidigare prognos på 40 procent.

Mobility Swedens helårsprognos för antalet nyregistrerade bilar i alla kategorier i år kommer att ligga på 265 000 fordon. Det råder dock hög osäkerhet kring marknadsförutsättningarna, enligt organisationen.