ELBILAR

Ny motgång för Easee: Domstolen nobbar laddboxföretaget – igen

Easees vd Jonas Helmikstøl.
Easees vd Jonas Helmikstøl.

Norska Easees andra försök att tillfälligt stoppa Elsäkerhetsverkets säljstopp misslyckades. Förvaltningsrätten säger ännu en gång nej till så kallad inhibition.

Publicerad Uppdaterad

Förvaltningsrätten i Karlstad säger för andra gången nej till så kallad inhibition i den uppmärksammade rättstvisten mellan Elsäkerhetsverket och det norska laddboxföretaget Easee.

Bakgrunden är att den svenska myndigheten i mars beslutade om försäljningsförbud för Easees storsäljande laddboxar Home och Charge. Elsäkerhetsverket pekade på flera säkerhetsbrister, framför allt i den inbyggda jordfelsbrytaren och det så kallade DC-skyddet.

Easee överklagade snabbt beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad, som ännu inte har avgjort ärendet. Företaget begärde även redan i mars inhibition, en rättsterm som innebär att ett beslut inte ska gälla så länge rättsprocessen pågår. Förvaltningsrätten sade då nej. 

Sedan dess har Easee kompletterat sin överklagan med mer dokumentation, tester och expertutlåtande. Företaget anser därför att det nu finns skäl till inhibition och lyfter även fram att det svenska beslutet snart kan få spridning inom resten av EU, något Ny Teknik nyligen skrev om. 

Läs mer: Klockan tickar för Easee - flera länder har säljstoppat laddboxen

Elsäkerhetsverket står dock kvar vid sin ursprungliga bedömning och poängterar att all dokumentation ska vara på plats redan innan en produkt sätts på marknaden.

En domstol kan besluta om inhibition om det finns en “tämligen hög grad av sannolikhet” för att ett överklagat beslut senare kommer att ändras i sak. I vissa fall räcker det att utgången i målet “framstår som oviss” för att få ett beslut pausat. Men i så fall måste det överklagade beslutet ha stor betydelse för parten samtidigt som det inte finns något motstående intresse som starkt talar för att beslutet ska gälla. 

Men i det här rättsfallet har Förvaltningsrätten i Karlstad alltså för andra gången beslutat att säga nej till Easees begäran om ett tillfälligt säljstopp. Beslutet kan överklagas. 

Elsäkerhetsverkets beslut innebär förutom försäljningsförbudet även att Easee Home och Charge ska återkallas från återförsäljarna och att cirka 100 000 laddboxar som redan har installerats i Sverige ska åtgärdas. Hur dessa åtgärder ser ut måste Easee informera om senast i mitten av juni.
Den norska myndigheten Nkom har startat en egen granskning av företagets produkter som också ska vara färdig i mitten av juni.