Elbilar

Norska undersökningen: Så mycket el drar elbilarna totalt

Foto: Henrik Montgomery/TT
Foto: Henrik Montgomery/TT

Elbilars påverkan på elnätet har diskuterats friskt. Nu visar en undersökning hur mycket el de egentligen använder.

Publicerad

I Sverige står rena elbilar för snudd 30 procent nybilsförsäljningen hittills i år, men ännu är de bara en bråkdel av den totala rullande vagnparken.

Över 50 000 bilar granskade

Det har dock inte hindrat diskussionen om laddbara fordons inverkan på elförsörjningen. Vissa menar att det kommer tynga en redan ansträngd situation – andra säger att påverkan är minimal.

I vårt grannland Norge, som har en större andel elbilar har Norsk Elbilsförening räknat på det.

De har tittat på de cirka 520 000 elbilarna som rullar i landet och sedan räknat på hur mycket el de förbrukar. Föreningen har utgått från egna tester, sommar som vinter, och därifrån fått en ”verklig” förbrukning för varje modell. Sedan har de tagit höjd för viss tapp i laddprocessen för att slutligen multiplicera med genomsnittlig körsträcka för norska bilar.

Här är elbilarnas årsförbrukning

Utifrån dessa siffror har man sedan tagit ut ett genomsnitt vilket i Norge hamnade på att en elbil drar 2 560 kWh per år. Sammantaget stod samtliga elbilar i landet för 0,8 procent av hela elförbrukningen.

Vidare skriver Norsk Elbilsförening att om det vore så att alla bilar i Norge var rena batterielektriska bilar skulle personbilsflottan (cirka 2,8 miljoner) ha en totalförbrukning på 4 till 5 procent av hela elkonsumtionen.

Stora förhoppningar på V2G

I Sverige består personbilsflottan av cirka fem miljoner bilar, av dessa är cirka 145 000 i dagsläget rena elbilar. Det innebär att om vi använder oss av den norska genomsnittsförbrukningen, men svensk körsträcka (2 kWh/mil, 1 100 mil/år)  kommer elbilarna att förbruka 0,319 TWh el i år.

En teknik det finns stora förhoppningar på är vehicle to grid, V2G, där elbilarnas batterier kan bidra till att kapa effekttoppar och bidra med stödtjänster till elsystemet.