Elbilar

Miljöbilar säljs med bonus – men exporteras

”Fler bilar med låga koldioxidutsläpp försvinner ut ur landet och att det i stället tas in bilar med höga koldioxidutsläpp”, uppger Wayke. Foto: TT
”Fler bilar med låga koldioxidutsläpp försvinner ut ur landet och att det i stället tas in bilar med höga koldioxidutsläpp”, uppger Wayke. Foto: TT

Tvärt emot hur det var tänkt kan det vara så att koldioxidutsläppen från bilar i Sverige ökat sedan miljöpremien infördes. Många laddbara bilar som köps i Sverige exporteras sedan till andra länder efter det att bonusen betalats ut.

Publicerad

Handelsplatsen Wayke, branschorganisationen MRF och statistikföretaget Vroom har analyserat hur snittutsläppet från bilar i Sverige har förändrats under de senaste åren.

– Det vi ser är att fler bilar med låga koldioxidutsläpp försvinner ut ur landet och att det i stället tas in bilar med höga koldioxidutsläpp. Det var kanske inte riktigt tanken med det nya skattesystemet bonus malus, men det är en effekt som har uppstått, säger Martin Fransson, vd på Wayke.

Bonus malus-systemet infördes i juli 2018. I korta drag innebär det att miljöanpassade fordon premieras med en bonus på upp till 60 000 kronor (bonusen ersatte tidigare subventioner), samt att fordonsskatten har blivit högre för bilar som drivs av bensin och diesel.

Flera faktorer

Men många av de bilar som subventioneras säljs sedan vidare till utlandet. Subventioner på minst 300 miljoner kronor har under de senaste tre åren betalats ut för bilar som sedan har exporterats till andra länder, enligt Vrooms beräkning.

– Flera faktorer spelar in. Exporten av bilar som tidigare har varit registrerade i Sverige har ökat generellt under de senaste åren, mycket på grund av att valutan är så svag som den är. Du får bättre betalt i andra länder, jämfört med vad du får i Sverige, säger Bertil Abrahamsson, vd på Vroom, och fortsätter:

– Med elbilar och laddhybrider får du dessutom den statliga subventionen. Det är enklare och du får mer betalt när du säljer en sådan här bil utomlands, jämfört med i Sverige. Det är vad jag tror att det handlar om.

Högre snittutsläpp

26 procent av laddhybridbilarna och 20 procent av elbilarna som var nyregistrerade år 2016 har i dag exporterats till andra länder, enligt statistiken. Jämför man med alla bilar, oavsett bränsleslag, som var nyregistrerade år 2016 ligger siffran över exporterade bilar på 6 procent.

Snittutsläppet från de personbilar som finns i Sverige har ökat under de senaste åren, enligt Waykes, MRF:s och Vrooms analys.

Det totala snittutsläppet från de personbilar, oavsett drivmedel, som har lagts upp till försäljning hos Wayke har ökat från 137 till 145 gram koldioxid per kilometer, sedan juni 2018. Bensinbilarnas snittutsläpp har ökat från 135 till 149 gram, under samma tidsperiod.

Statistiken baseras på snittutsläppen från över 890 000 bilar som har legat ute till försäljning på bilhandelsplatsen.

Fakta: Export av laddbara bilar

Antalet laddbara bilar som exporterats, efter att de tidigare varit registrerade i Sverige:

2016: 1 220 laddhybrider, 147 elbilar

2017: 2 045 laddhybrider, 529 elbilar

2018: 3 844 laddhybrider, 1 279 elbilar

2019: 4 544 laddhybrider, 1 159 elbilar

Källa: Vroom