Elbilar

Då slutar EU att betrakta laddhybrider som hållbara

2026 kan EU upphöra att betrakta laddhybrider, exempelvis Polestar 1, som hållbara fordon. Foto: Polestar
2026 kan EU upphöra att betrakta laddhybrider, exempelvis Polestar 1, som hållbara fordon. Foto: Polestar

Från och med 2021 måste EU:s biltillverkare ha gjort vissa ansträngningar för att ses som hållbara företag. Nu oroas branschen över att regelverket kan stoppa nödvändiga investeringar. Och 2026 är bara rena elbilar "gröna".

Publicerad

A European Green Deal – eller "en europeisk grön giv" är Europeiska kommissionens åtgärdspaket med målsättningen att EU ska bli den första klimatneutrala världsdelen. Bland en lång rad förväntade lagändringar de kommande åren har kommissionen lagt ett förslag till EU:s nya klimatlagstiftning.

Som en del i den gröna given, för att stimulera en hållbar finansiering, har EU satt upp regler i Taxonomiförordningen som definierar vilka aktiviteter som ska ses som hållbara – och vad som därmed kan utgöra "gröna investeringar".

Men EU:s nya taxonomi har fått kritik från bland annat elbolag för att dagens svenska vattenkraft inte skulle klassas som hållbar – och nu rapporterar Reuters att vissa av riktlinjerna riskerar att ge en motsatt effekt när det gäller utsläpp från biltrafiken.

I dag kämpar många biltillverkare för att klara EU:s nuvarande krav på att producenternas nya bilar i snitt ska släppa ut 95 gram koldioxid per kilometer, och om ett bolag misslyckas väntar dryga böter.

När det nya regelverket tas i bruk under 2021 blir kraven hårdare. Då får biltillverkarna bara marknadsföra en modell som "hållbar" om den släpper ut under 50 gram koldioxid per kilometer – det gäller för personbilar och transportfordon under 3,5 ton.

Till 2026 siktar EU på att ytterligare skärpa kraven genom att enbart släppa in fordon med nollutsläpp i den gröna kategorin. Det innebär att alla typer av hybrider sitter i samma båt som fordon med endast förbränningsmotor. Hybrider och laddhybrider utgör i dag en betydande andel Europas elektrifierade fordonsflotta, inte minst i Sverige. I dagsläget står de helt batteridrivna elbilarna för endast fyra procent av de nya fordonen inom EU.

The European Automobile Manufacturers Association, en lobbygrupp för bilindustrin, anser att regelverket kan innebära att biltillverkarna får svårt att dra in de investeringar som är nödvändiga för att finansiera omställningen till de strängare utsläppsmålen.

De nya reglerna innebär att biltillverkare bara kan klassas som en grön investering om de har gjort betydande ansträngningar för att anpassa verksamheten efter klimatförändringar. De institutioner som exempelvis placerar sina pengar i fonder kommer av EU att tvingas redovisa vilka av företagen som lever upp till de nya kriterierna.