Tsunamibanden inget för allmänheten

2009-02-03 13:06  

Allmänheten ska inte ha rätt att ta del av tsunamibanden och liknande säkerhetskopior av myndigheters it-trafik. Det föreslår en regeringsutredning i dag tisdag.

E-offentlighetskommittén – en utredningskommitté av riksdagspolitiker och experter – lämnade i dag över ett delbetänkande till justitieminister Beatrice Ask som handlar om säkerhetskopiors rättsliga status.

Enligt en enig kommitté bör myndigheters back-up-kopior av samtal och mejl och annan datatrafik inte omfattas av offentlighetsprincipen.

Kommittén anser också att inte heller innehållet på tsunamibanden bör lämnas ut till allmänheten framöver.

I dag har dessa tsunamiband status som allmänna handlingar som omfattas av viss sekretess. Alla som vill kan begära ut och få ta del av uppgifter från banden, efter en prövning av vad som ska anses vara hemligt.

Kommittén anser dock att det saknas skäl för att ge liknande säkerhetskopior status som allmänna handlingar.

Huvudskälet är att de kan innehålla privata brev och ”myndighetsinternt arbetsmateria”, såsom tjänsteanteckningar, vilka normalt inte omfattas av offentlighetsprincipen.

Per Trehörning, ombudsman från Svenska Journalistförbundet och expert i utredningen är dock oense med ledmöterna i kommittén.

Han hyser starka farhågor för att det offentligas insyn i myndigheternas arbete kommer att inskränkas om förslaget blir verklighet:

”Kommitténs förslag att såväl tsunamibanden som andra säkerhetskopior inte ska utgöra allmän handling innebär att allmänhetens granskning av liknande politiska kriser i framtiden blir omöjlig eftersom säkerhetskopior inte kan lämnas ut.”, skriver Per Trehörning i ett särskilt yttrande.

Bakgrunden till kommitténs uppdrag är upptäckten av de så kallade tsunamibanden.

När de 119 så kallade tsunamibanden hittades i oktober 2006 låg de i kartonger i ett säkerhetsskåp i Rosenbad.

Banden innehåller kopior av it-trafiken till och från regeringskansliet under tiden för flodvågskatastrofen i december 2004 och för journalister, utredare och riksdagens konstitutionsutskott var det viktigt att få del av dem för att kunna granska hur regeringens krishantering fungerat.

Banden hade gömts undan i säkerhetsskåpen i början av 2005. Efter detta har de förvarats inlåsta i skåp i ett larmat rum. Ett 20-tal band kopierades av den återinkallade Katastrofkommissionen. Så i dag existerar det alltså omkring 140 tsunamiband i Rosenbads säkerhetsskåp.

Regeringen ville hemligstämpla banden i 70 år, men efter den debatt som uppstod beslutade riksdagen att de ska betraktas som allmänna handlingar fram till i juni 2011.

E-offentlighetskommittén vill genomföra en grundlagsändring där säkerhetskoipor undantas från offentlighetsprincipen. Denna skulle börja gälla i januari 2011.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt