Lans vädrar morgonluft <br></br>efter Gateways schabbel

Håkan Lans. Foto: Per Westergård

På onsdag drar en ny fas igång i den svenske uppfinnaren Håkans Lans tvist med amerikanska datorföretag. Då inleds förhandlingarna mellan Gateway och Håkan Lans vid Nacka Tingsrätt. Men en skandal tycks ha seglat upp – till Lans fördel.

Det amerikanska datorföretaget Gateway har stämt Håkan Lans på 1,6 miljoner dollar, drygt 10 miljoner kronor, i en civilrättslig process vid Nacka Tingsrätt. Rättegången inleds nu på onsdag.

Gateway kräver att Håkan Lans betalar Gateways rättegångskostnader för den process som Håkan Lans drev i USA mot Gateway och andra företag som gjort intrång i hans patent på färgrafik i datorer.

Det var den processen som Håkan Lans snöpligt förlorade – på grund av hans egna advokaters svek, enligt Håkan Lans själv - och som gav Gateway anledning att komma med en motstämning.

En vid riddare vid Lans sida
Men statsvetaren, författaren och debattören Erik Moberg, som följt hela affären från början, rycker nu ut som en vit riddare vid Håkans Lans sida och avslöjar ett märkligt agerande från Gateways sida, som kan komma att ligga Gateway i fatet.

I ett dokument på Erik Mobergs sajt med rubriken ”Acers oanständiga dotter Gateway” beskriver Erik Moberg hur Gateway gömmer sig bakom ett europeiskt brevlådeföretag i Nederländerna för att slippa ställa ekonomiska garantier, vilket företag utanför EU är tvingade att göra i europeiska skadeståndstvister.

Bytte plötsligt till ett brevlådeföretag
När Håkan Lans genom sina advokater krävde att Gateway skulle deponera en säkerhet svarade Gateway med att sätta in 75.000 dollar på sin egen advokatbyrås klientmedelskonto.

Lanssidan påpekade emellertid att beloppet var för lågt och placerat på fel ställe.

- Då gjorde Gateway sitt märkliga drag, skriver Erik Moberg. Man drog helt enkelt tillbaka den kritiserade säkerheten och överlät sin talan på företaget Gateway Europe BV i Nederländerna.

Tingsrätten visste ingenting
Företaget ligger inom EU och behöver inte ställa säkerhet för eventuella rättegångskostnader. Enligt EU:s regler blir man ändå tvungen att betala sina egna och motpartens kostnader vid en förlust.

Men Nacka tingsrätt har inga uppgifter om detta brevlådeföretag, vilken kan komma att bli besvärande för Gateway, enligt Erik Moberg.

Kommer Acer att gripa in?
Han påpekar också att Gateway i höstas köptes upp av det taiwanesiska datorföretaget Acer och nu är ett helägt dotterbolag till Acer, världens tredje största pc-tillverkare.

- Och Acer har i sin tur, i form av ett ramavtal med den statliga inköpsmyndigheten Verva, mycket nära affärskontakter med den svenska staten, konstaterar Erik Moberg.

Erik Moberg utesluter inte att Acer kan gripa in för att inte riskera sitt goda rykte och sina affärer i Sverige genom att låta ett dotterbolag ge sig på Håkan Lans – ”en av Sveriges största uppfinnare genom tiderna”.

"Inga kommentarer"

Jonas Benedictsson, på advokatfirman Baker & Mckenzie, representerar Gateway i målet.

Han bekräftar att Gateway i USA har överlåtit sina anspråk på Håkan Lans gällande ersättningar för rättegångskostnader i USA på Gateway Europe.

Är dina uppdragsgivare Gateway Europe ett brevlådeföretag, det säga det har adress med ingen egentlig verksamhet i Europa??

- Nej, det har jag ingen uppgift om.

Men är dina uppdragsgivare personer i USA eller i Europa?

- Inga kommentarer.

Men du har inget telefonnummer till Gateway Europe utan bara en postboxadress.

- Det är riktigt.

Hur tror du att det går i målet?

- Håkan Lans har processat i USA i tio år. Jag är övertygad om att han och hans företag kommer att få betala ersättning för min klients rättegångskostnader.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt