Experter: Kan ta ett decennium för Huawei att resa sig

2019-05-24 12:30  

Få branscher är lika globala som telekomindustrin. Många teknikbolag, möjligen även svenska, kan drabbas hårt av handelskonflikten mellan USA och Kina, varnar flera telekomexperter.

Google, Qualcomm och Panasonic – på kort tid har flera stora teknikbolag valt att avsluta sina samarbeten med det kinesiska telekombolaget Huawei. Detta efter att Donald Trump har utlyst ett nationellt it-nödläge. Frågan som många ställer sig nu är vart Huawei kan vända sig för att hitta nya hårdvaru- och mjukvaruleverantörer. Det gäller exempelvis komponenter som radiomoduler, flashminnen och operativsystemet Android, i dag levererade av amerikanska bolag.

Bengt Nordström, analytiker och vd på konsultbolaget Northstream, har följt de senaste dagarnas utveckling noga. Att bygga upp en ny infrastruktur med leverantörer och underleverantörer är ingen ”quick fix”, säger han – inte ens för ett bolag som Huawei.

– På kort sikt är det här ett problem som de nog har svårt att lösa. Det finns helt enkelt vissa leverantörer som de måste vända sig till i dagsläget. Det är därför bolaget har haft avtal med amerikanska företag som Google, Qualcomm och Intel. Samtidigt har Kina deklarerat att landet avser bli helt självförsörjande på komponenter. Huawei har exempelvis kommit otroligt långt när det gäller utvecklingen av chip-set, men är ännu inte oberoende på den fronten. Hur lång tid det kan dem att nå dit är svårt att säga, ledtiderna är långa när det gäller den typen av teknikutveckling, säger Bengt Nordström till Ny Teknik.

Har det skett något liknande med lika omfattande konsekvenser för ett enskilt bolag?

– Ja, förra året när USA införde ett förbud för amerikanska bolag att exportera teknik till det kinesiska telekomföretaget ZTE. Förbudet ledde till ett ordentligt bakslag för ZTE. Även om USA sedan valde att dra in sitt förbud var skadan redan skedd, och viljan från branschens aktörer att investera i ZTE-teknik hade krympt.

”Huawei mer eller mindre rökta på kort sikt”

Jan Lindroth, frilansjournalist och telekomanalytiker på Affärsvärlden, är inne på samma linje. Han tror att Huawei i alla fall på kort sikt är ”mer eller mindre rökta” om tillgången på komponenter stryps från leverantörer utanför Kina.

– Det kommer förmodligen ta några år, upp till ett decennium innan de kan klara av att leverera alla komponenter som behövs. I dagsläget är Huawei exempelvis beroende av amerikanska komponenter i både mobiler och basstationer.

Läs mer: Lista: Här är tech-bolagen som ratar Huawei

Det finns dock en viktig skillnad mellan ZTE och Huawei, enligt analytikern Bengt Nordström. Det senare bolaget är branschledande, och utan jämförelse den största telekomleverantören globalt. Det gör att USA:s exportförbud av teknik kommer att slå hårt mot hela värdekedjan - möjligen även mot svenska bolag som Mycronic, som bland annat levererar fotomasker till halvledarindustrin. Ett exempel på den utvecklingen är att Panasonic, ett japanskt företag, också har valt att klippa banden till Huawei. Detta eftersom bolaget befarar att viktiga kontrakt i USA kan stå på spel om Panasonic - eller dess underleverantörer - kopplas ihop med Huawei.

– Det finns inga vinnare så länge konflikten mellan USA och Kina pågår. Telekom är en av de mest internationella och sammanflätade branscher som finns. Ericsson bedriver både forskning och tillverkning i Kina, Apple producerar sina telefoner där, och Huawei har forskning och utveckling i Sverige, exempelvis. Samtidigt pågår det ett gemensamt standardiseringsarbete för att nå en global produktionsnivå på produkter. Än så länge är effekten av konflikten oöverblickbar, men den kommer sannolikt vara mycket negativ. Om man tittar på finansmarknaden finns det exempelvis en risk att tunga investerare får kalla fötter när det gäller telekom, vilket skulle kunna vara ödesdigert för branschen.

Vilket är det hårdaste slaget hittills mot Huawei och deras tidigare samarbetspartners?

– Frågan är om detta inte slår hårdast mot Qualcomm och Broadcom. Man kan likna det vid ett dominospel, eftersom underleverantörer till exempelvis Qualcomm kan drabbas hårt när de förlorar en viktig kund i Huawei. Det finns en risk för en obehaglig ringar-på-vattnet-effekt.

Läs mer: Svenska operatörer på helspänn kring Huawei

Vad kommer Huawei att bli för bolag när USA:s exportförbud träder i kraft om 90 dagar?

– Det är omöjligt att svara på just nu. Tidsfristen är förmodligen ett sätt för USA att försöka skapa förhandlingsro. Den ska sätta en press på Kina att fatta beslut i frågan inom 90 dagar. Men vi har inte sett några hårda motåtgärder från Kina ännu, vilket sannolikt väntar. När det sker kommer läget bara att förvärras, säger Bengt Nordström.

Ericsson ingen självklar vinnare i konflikten

Telekomanalytikern Jan Lindroth tror inte att Huaweis eventuella tillbakagång automatiskt kommer att vara positiv för konkurrenter som Ericsson.

– Detta bör väl leda till i alla fall någon eller några procent högre marknadsandel för Ericsson. Men operatörerna vill helst ha Huawei kvar på banan, eftersom fler aktörer leder till större konkurrens. Huawei har ett bra anseende som teknikleverantör, och satsar enorma summor på forskning och utveckling, bland annat i Sverige.

Läs mer: Analys: ”Det är ett dråpslag mot Huawei i Europa”

– Huawei är världens enskilt största leverantör av telekom-infrastruktur, och Kinas viktigaste teknikbolag. Det är svårt att tro att Kina skulle låta ett sådant bolag förstöras. Sedan ska man komma ihåg att detta är ett pågående skeende, det händer nya saker dag för dag, säger Jan Lindroth.

Mer om: Huawei Qualcomm

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt