Chalmers är med och sätter standarden för 5g i fordon

2017-09-26 10:38  
Erik Ström.

Inom en nära framtid kommer bilar med 5g. Tekniken öppnar för en mycket snabbare kommunikation mellan fordon, med en rad applikationsområden. Chalmers har varit en viktig del i utvecklingen av den nya globala standarden.

Chalmers påbörjade sin grundforskning redan för tio år sedan, och snart är 5g i fordon en verklighet.

– Tillverkarna håller redan på att standardisera 5g, och inom ett par år kan det komma produkter som kallas för 5g – ska vi säga år 2020, säger professor Erik Ström, chef för Kommunikations- och antennsystem inom institutionen för Elektroteknik.

Sedan sommaren ingår Chalmers i ett tvåårigt EU-projekt som utvecklar system för femte generationens mobilt bredband, och under september gjorde man sin första delleverans. I projektet jobbar konkurrenter som Ericsson, Nokia och Huawei sida vid sida med fordonstillverkare som Volvo Cars och PSA, för att ta fram en global standard för fordonskommunikation.

Läs mer:

Läs mer: Ericsson utvecklar Londons 5g-nät

Med 5g kan man använda telekommunikation för uppkopplade samverkande system som ökar trafiksäkerheten och effektiviserar transporterna. En del av projektet handlar om oskyddade trafikanter, som fotgängare och cyklister. När 5g-tekniken finns tillgänglig i varje persons mobiltelefon skulle insamling av data exempelvis om position, riktning och hastighet kunna användas för att höja trafiksäkerheten. Ett annat område är ”platooning”.

– I dag kontrolleras bilar som kör i fordonståg av system som adaptive cruise control, där en radar anpassar hastigheten och avståndet till framförvarande bil. Det är version 0 eller 1, och den tekniken har inte kapacitet att klara av bilar som ligger tätt i motorvägsfart. Och för att platooning det ska ge en optimerad bränsleförbrukning så måste man minska avståndet mellan bilarna till några meter. Då behöver systemet ha snabb och säker kommunikation som fungerar även när bilen inte har täckning av mobilmaster – och då krävs 5g, säger professorn.

Dagens 4G-system är inte tillräckligt kraftfullt för att användas för fordonskommunikation. För att garantera trafiksäkerheten krävs i vissa fall att över 99,999 procent av datan når mottagaren. 4G kan inte garantera den här säkerheten. Det räcker med att någon tittar på Youtube via bilens bredband för att systemet ska svikta – men 5g kommer klara av detta från start.

Forskarna har utvecklat ”network slicing”. Då skär man upp 5g systemet i ett antal virtuella nätverk, där ett delnätverk kan sköta säkerhetskritisk kommunikation utan att störas av annan datatrafik. Fördröjningen i kommunikationen kommer gå från dagens cirka 100 millisekunder till 5-10 millisekunder.

Chalmers är inne på sitt andra projekt inom 5gPPP. Exakt vilka applikationsområden som den nya tekniken kommer få är dock oklart.

– Man får vara ärlig och säga att när vi designar system så har vi ofta en tillämpning i åtanke – men det är inte säkert att det är den som kommer att slå. Med 3G sågs videosamtal som en ”killar application”, men det som slog var funktionen som mobilt bredband. Ett bra kommunikationssystem kommer dock alltid till användning, säger professor Erik Ström.

Fakta om 5gCAR

5gCAR står för “Fifth Generation Communication Automotive Research and innovation”. Projektet är finansierat av EU och har en budget på 8 miljoner euro. Chalmers andel är en halv miljon euro.

5gCAR omfattar 14 partners. Förutom Chalmers deltar Ericsson, Bosch, Centrum Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, Huawei, King's College London, Marben, Nokia, Orange, PSA-group, Sequans, Viscoda och Volvo Cars. Projektet löper under två år, från juni 2017 till juni 2019. 5gCAR ingår i fas 2 av det europeiska projektet 5g Infrastructure Public Private Partnership (5gPPP) och ingår i forskningsprogrammet Horizon 2020.

John Edgren

Mer om: 5G Chalmers

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt