Digitalisering

Tyst om trojaner i Danmark – efter 14 års användning

Jesper Lund.
Jesper Lund.

I 14 år har dansk polis använt trojaner för att kartlägga brottsmisstänkta. Men lite är känt om hur metoden fungerar.

Publicerad

Redan 2002 infördes hemlig dataavläsning i Danmark som en reaktion på 11-septemberattackerna i USA 2001.

Dansk polis och säkerhetstjänsten PET får hacka sig in i informationssystem och det finns inga begränsningar kring vilken information de får hämta ut. Men först måste en domstol ge tillstånd – och de misstänkta brotten måste ha minst sex års fängelse i straffskalan, eller gälla brott mot rikets säkerhet såsom terrorbrott.

Hur effektiv är hemlig dataavläsning i brottsbekämpningen?

– Vilka erfarenheterna är vet vi inte, eftersom det finns väldigt lite publik information, säger Jesper Lund, ordförande i danska IT-Politisk Forening, som bevakar hur medborgarnas intressen tillvaratas i it-politiken.

– Det vi vet är att PET i en årsrapport för några år sedan skrev att den används i stor skala, säger han.

Även landets justitieminister Morten Bødskov sa i en utfrågning i folketinget 2012 att hemlig dataavläsning används i många fall. Han uppgav samtidigt att den visat sig ha ”särskild nytta” som verktyg för underrättelseinhämtning. Mycket mer än så är inte allmänt känt.

Tillsammans med människorättsorganisationen Privacy International granskade IT-Politisk Forening i somras Danmarks övervakningslagar och även nya föreslagna antiterroråtgärder.

Om dataavläsning skriver de: ”Metoden kan avslöja information tillräckligt för att bygga en total profil av en person, från någons dagliga rörelser till deras mest intima tankar.”

I somras avslöjades också att dansk polis köpt in italienska Hacking Teams spionprogramvara RCS (Remote Control Systems) via den israeliska återförsäljaren Nice för 4,2 miljoner danska kronor.

Även Norge är på väg att införa lagstiftning om hemlig dataavläsning.