Digitalisering

Cheferna flyr från signalspaningen

Erik Kärnekull har drivit igenom en stor omorganisation av FRA, där 16 chefer har lämnat verksamheten. Nu slutar han själv den 31 oktober. Foto: Karl Nilsson
Erik Kärnekull har drivit igenom en stor omorganisation av FRA, där 16 chefer har lämnat verksamheten. Nu slutar han själv den 31 oktober. Foto: Karl Nilsson
Helena Lindberg
Helena Lindberg

Sedan 2005 har 16 chefer lämnat FRA. Nu slutar också chefen för Signalunderrättelsetjänsten, som drivit på den största omorganiseringen av svensk signalspaning sedan Kalla kriget.

Publicerad

Ny Teknik kan i dag avslöja att 17 chefer lämnat FRA, Försvarets radioanstalt, de senaste fem år. En dog, fem gick i pension – medan 11 stycken sade upp sig själva. De flesta lämnade sina anställningar under 2007 och 2008 efter att en stor omorganisation påbörjats.
År 2006 värvade FRAs generaldirektör Ingvar Åkesson sin tidigare kollega från försvarsdepartementet (bägge jobbade där i mitten av 80-talet) till det betydande uppdraget att förändra och förnya den svenska signalspaningen.


Uppdraget föll på Erik Kärnekull, civilekonom, managementkonsult och reservofficer i Amfibieregementet, som jobbade i det egna bolaget Samhällskonsult.


– Då, när jag kom, hade i princip organisationen på FRA i stora delar inte förändrats sedan Kalla krigets dagar, säger Erik Kärnekull.


Även han lämnar nu FRA den 31 oktober efter fyra år som chef för Signalunderrättelsetjänsten.


När Erik Kärnekull tog 2006 det första steget i den nya omorganisationen, och i samband med att en matrisorganisation infördes, valde många av cheferna att lämna FRA, uppger en initierad källa.


– Det var en turbulent period.


Nu pågår det andra steget i omorganisationen som i sin helhet beskrivs som den största hittills i FRAs historia.


– Naturligtvis har vi även tidigare anpassat vår organisation efter olika omvärldsförändringar och yttre förutsättningar. Men inte i den omfattning som skett under den senaste tiden, säger Mattias Lindholm, pressekreterare på FRA.


Det senaste året har också stora bråk med fackklubben Saco förekommit. Erik Kärnekull uppges ha underlåtit att förhandla enligt det lokala fackliga samverkansavtalet, med andra ord – kört över facket i vissa frågor. 


Han fick också låga förtroendesiffror i medarbetarundersökningarna.


- Det handlar om en stor omorganisation och det är klart att en sådan  väcker starka känslor och det finns alltid saker man kan göra bättre men jag redde ut de här sakerna med facket i somras, säger Erik Kärnekull.


Kenneth Wase, vice klubbordförande i Saco, säger att klubbstyrelsen beslutat om att inte prata om bråken i media.


Enligt Mattias Lindholm går omorganisationen nu in i en ny fas:


Myndighetsledningen har tillsammans med Erik Kärnekull kommit överens om att hans del i omställningen är genomförd, och att det behövs en annan typ av ledarskap för att driva det fortsatta arbetet framåt.


Hur ska omorganisationen leda till bättre signalspaning?- Vi kan inte gå in på detaljer kring organisationsfrågor inom signalspaningsavdelningen. Men det handlar om att ställa om verksamheten med hänsyn till bland annat det tilltagande IT-hotet och andra omvärldsförändringar, till exempel signalspaningslagen från förra året som medförde en hel del förändringar för oss, säger Mattias Lindholm.


Enligt Erik Kärnekull har organisationen på FRA också påverkats av de  nya lagkrav och tilläggskrav på att signalspaningen som riksdagen kommit med de senaste åren. 


Med signalspaningslagen fick FRA för första gången laglig möjlighet att söka information bland telefonsamtal, mejl och sms i kabelvärlden.


– Detta krävde exempelvis en helt annan teknisk lösning än den vi hade planerat, säger Erik Kärnekull. Han har sagt upp sig och får nära 1,9 miljoner kronor i avgångsvederlag.


Ingvar Åkesson säger i ett pressmeddelande:


– Det var tänkt att Erik Kärnekull skulle stanna i tre år, men jag bad honom vara kvar ytterligare ett år för att göra ytterligare förändringar. Detta arbete har han nu slutfört på ett sätt som jag är mycket nöjd med.


...Men här är en ny spaningschef på väg till FRA

Rekryteringen av en ny svensk signalspaningschef har kommit långt. Det finns tre sökande, två interna och en extern. Initierade källor gissar på Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som dessförinnan bland annat varit chefsjurist vid Säpo. Hon var också en av de främsta regeringstjänstemännen bakom utformningen av signalspaningslagen.