Opinion

”Vi känner oss trygga med att stödet fungerar bra”

”Vi vill göra en rättvis bedömning av projektidén”, replikerar Karin Rydén, enhetschef Affärsutveckling Tillväxtverket.
”Vi vill göra en rättvis bedömning av projektidén”, replikerar Karin Rydén, enhetschef Affärsutveckling Tillväxtverket.
Karin Rydén, enhetschef Affärsutveckling Tillväxtverket
Karin Rydén, enhetschef Affärsutveckling Tillväxtverket

REPLIK. Vi förstår att det är svårt att specificera hur ett företag vill digitaliseras. Men det är därför stödet finns och det är fullt rimligt att kräva en beskrivning av hur skattemedlen ska användas, skriver Karin Rydén, Tillväxtverket.

Robert Gabrielsson, vd på Koinor Future AB, skriver i en debattartikel att Tillväxtverkets digitaliseringscheckar är efterlängtade av många företagare och en viktig insats för att Sverige ska kunna öka sin digitaliseringstakt. Samtidigt tycker han att myndighetens sätt att fördela dessa checkar är omständlig och långsam.

Digitaliseringscheckarna är en form av affärsutvecklingscheckar som har funnits i flera år och utvecklats kontinuerligt i nära samarbete med regionerna. I dag är det också regionerna – länsstyrelsen eller regionförbundet – som har huvudansvaret för ansökningarna.

Det här är ett mycket medvetet val. Vi gör det därför att vi då kan komma närmare företagen och göra en rättvis bedömning av projektidéerna.

Vi har all förståelse för att det inte är enkelt för ett företag att specificera på vilket sätt det vill utvecklas i en digitaliseringsfas. Samtidigt är det just för denna situation som digitaliseringscheckarna finns. Företag har möjlighet att söka medel för att ta fram en strategi för sin utveckling inom området. Vi tycker inte att det är orimligt att då kräva att företagen berättar hur de vill arbeta för att ta fram strategin eftersom checkarna finansieras med skattemedel.

Utifrån de utvärderingar som har gjorts och de signaler vi får från såväl regioner som företag känner vi oss ganska trygga med att checkarna fungerar bra och ger goda resultat. Men - vi är hela tiden beredda att ompröva vårt sätt att arbeta utifrån de erfarenheter vi gör.

Vi tänker digitalisering på många sätt. Företagarsajten verksamt.se är ett annat exempel: en digital tjänst som når miljontals besökare varje år och underlättar för många företagare i deras vardag. Digitaliseringen ger oss alla möjlighet att göra nya saker och saker på nya sätt. De möjligheterna måste vi självklart ta tillvara i vårt arbete för att stärka företagens konkurrenskraft.

Karin Rydén, enhetschef Affärsutveckling Tillväxtverket