Opinion

”Vi har tre förslag för att få fler att välja elbil”

Fler laddmöjligheter skulle få fler att välja elbil, anser Sanna Kaipia, Nissan Sverige. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Fler laddmöjligheter skulle få fler att välja elbil, anser Sanna Kaipia, Nissan Sverige. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Sanna Kaipia, Sverigechef Nissan
Sanna Kaipia, Sverigechef Nissan

DEBATT. Krav på laddning i alla nya parkeringshus, göra det lättare att skaffa laddstationer i fastigheter – och sänkt trängselavgift för elbilar. Sanna Kaipia, Sverigechef för Nissan, uppmanar regeringen att agera.

Tänk dig ett Sverige där alla bilar går på el och laddas medan vi sover. Där batterierna i bilarna inte bara levererar tillräckligt med energi för att driva fordonet framåt, utan även för att förse hem och kontor med energi så att överskottet kan användas av fler.

Där självkörande och utsläppsfria bilar gör oss säkrare, samtidigt som luftens kvalitet förbättras. Där smarta och uppkopplade fordon och städer eliminerar trafikstockningar och trängsel, trots en växande och allt mer urbaniserad befolkning.

Om inte Sveriges regering väljer att agera nu för att skapa detta paradigmskifte, är ett annat scenario möjligt.

Ett scenario som ser ut som följande: överfulla vägar, en näst intill permanent trafikstockning och alarmerande luftföroreningar där den biologiska mångfalden och naturen trycks ut av betong och industri.

Ett scenario där det fossila bränslet tar slut, utan att vi har en färdig plan B. I vissa länder ligger detta scenario redan i dag rätt nära verkligheten, och vi i Sverige behöver ta till åtgärder för att inte utvecklingen ska nå även oss.

Vi behöver vidta åtgärder nu, och vi har tre förslag som Sveriges politiker direkt bör se över.

1. Obligatorisk laddningsmöjlighet i nybyggda parkeringshus.

När allt fler elbilar rullar på Sveriges vägar så behöver vi samtidigt underlätta för alla som väljer ett miljövänligare alternativ. Den stora frågan när konsumenter funderar över att byta till elbil är hur långt man kan komma på en laddning samt var man laddar.

Även om de som köper elbilar snabbt kommer över denna oro, ska man inte underskatta signalvärdet av laddstationer för att ändra beteendet.

2. Lägre trängselavgifter för elbilar

Sveriges politiker behöver skapa ytterligare incitament för att fler ska välja elbilen. Bilarna i sig är inte det största problemet i städerna, utan utsläpp och buller.

Här kan en liten insats göra stor skillnad. Genom att sänka trängselavgifterna för elbilar ökar incitamentet att skaffa sig ett mindre miljöfarligt fordon.

3. Underlätta för fastighetsägare att installera laddstationer

En stor del av utbyggnaden av laddinfrastruktur kommer från enskilda eldsjälar och företag som förstår vikten av en fossilfri fordonsflotta och ett mer miljövänligt samhälle.

Vi behöver fortsätta uppmuntra den formen av initiativ. Om vi kan få fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att starta elbilsrevolutionen i sina egna hus kommer samhällets möjlighet att ställa om till miljövänligare alternativ att förändras från grunden.

För att göra de stora förändringar som krävs behöver vi samarbeta och investera tid, energi och resurser i omställningen till vår framtida värld.

Politiker och den offentliga sektorn bör spela sin roll genom att driva omvandlingen av vår infrastruktur genom regleringar och egna upphandlingar, medan den privata sektorn måste påbörja omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Vi alla måste ge allmänheten en anledning och möjlighet att både tro på förändring – och förändras.

Sanna Kaipia, Sverigechef Nissan