Opinion

”Vaccinintyg visar vägen mot en bättre digital infrastruktur”

Foto: TT
Foto: TT
Teres Lindberg, gruppledare och vice ordförande riksdagens trafikutskott (S)
Teres Lindberg, gruppledare och vice ordförande riksdagens trafikutskott (S)

DEBATT. Digitala vaccinationsintyg, som ska kunna användas när Sverige och länder runt omkring oss åter börjat lätta på restriktioner, är ett viktigt steg i en utbyggt digital infrastruktur, skriver Teres Lindberg (S).

Sverige har en världsledande digital infrastruktur. När hälsokrisen var ett faktum och Sverige var tvungen att ställa om tillät en välutbyggd och robust digital infrastruktur oss att arbeta hemifrån, gå i skolan, få vård och omsorg samt kunna leva på ett, på många sätt, annorlunda vis. Utan omfattande nationella investeringar i bredband, mobilkommunikation samt i digital kompetens hade vår krisförmåga påverkats oerhört.

Regeringen arbetar för att hela Sverige ska ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering. Digitaliseringen ska förenkla i människors vardag, utan att tumma för säkerheten.

Beskedet om digitala vaccinationsintyg, som ska kunna användas när Sverige och länder runt omkring oss åter börjat lätta på restriktioner, är ett viktigt steg i en utbyggt digital infrastruktur. Vaccinationsintyget ska i första hand kunna användas för att verifiera att man har blivit vaccinerad mot covid-19 i samband med utlandsresor, men kan också bli aktuellt vid andra tillfällen. Ambitionen är att kunna utveckla ett system som dels samordnas på EU-nivå och inom WHO, dels kan utvecklas att omfatta andra vaccinationer.

Teres Lindberg, gruppledare och vice ordförande riksdagens trafikutskott (S)
Teres Lindberg, gruppledare och vice ordförande riksdagens trafikutskott (S)

En mer utvecklad digital infrastruktur innefattar också att alla ges möjlighet att skaffa en säker e-legitimation. Bank-id är ett bra verktyg som underlättar för många i sin vardag. Men i likhet med ”analoga” legitimationer är det viktigt att staten tillhandahåller en säker grund för elektronisk identifiering som också bidrar till att motverka den identitetsrelaterade brottsligheten.

Den ökade digitaliseringen gör det allt svårare för dem som av olika skäl saknar kunskap eller förmågan att navigera i den digitala miljön. Samhällets digitalisering har under coronapandemin visat att tillgången till digitala tjänster är både en tillgänglighet- och demokratifråga. I samband med att ny teknik utvecklas och fler tjänster blir tillgängliga måste myndigheter och företag säkerställa att alla kan ta del av den digitala servicen. Här kan folkbildningsförbunden spela en viktig roll att sluta den digitala klyftan. Digitalisering och delaktighet måste hänga ihop.

Digitaliseringen ska verka för att förenkla i vår vardag. Den ska vara säker och utvecklas så att alla kan hänga med. Vi Socialdemokrater kommer fortsätta arbeta med att utveckla den digitala infrastrukturen. Digitala vaccinationsintyg är ett viktigt steg i den utvecklingen.

Teres Lindberg, gruppledare och vice ordförande riksdagens trafikutskott (S)